W dniach 11-15 września 2006 r. przeprowadzono kontrolę w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym "Promyk" w Goniądzu. Kontrolę finansową - w zakresie sprawdzenia wykonywania zaleceń pokontrolnych, ustalania i przestrzegania procedur kontroli, celowości i prawidłowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków rzeczowych, terminowości pobierania i odprowadzania do budżetu powiatu dochodów budżetowych oraz realizacji i wydatkowania dochodów własnych za okres I-VIII 2006 r. - przeprowadził pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego w Mońkach.

 

Kontrolą objęto i sprawdzono następujące zagadnienia:

-     wykonanie zaleceń pokontrolnych wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym Nr BF.0913-9/2005,

-         plany finansowe i sprawozdania,

-         celowość dokonywania wydatków rzeczowych i zaciągania zobowiązań finansowych,

-         realizację dochodów budżetowych i terminowośc ich przekazywania na konto dochodów bydżetu powiatu,

-         realizację dochodów własnych i celowośc ich wykorzystania.

 

Protokół kontroli podpisano dnia 2 października 2006 r.

 

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-01-04

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2007-01-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-01-04