W dniach 23-26 września 2008 r. przeprowadzono kontrolę w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym "Promyk" w Goniądzu. Kontrolę finansową - w zakresie sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych, ustalania i przestrzegania procedur kontroli, celowości i prawidłowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków rzeczowych, terminowości pobierania i odprowadzania do budżetu powiatu dochodów budżetowych oraz realizacji i wydatkowania dochodów własnych za okres I-VIII 2008 r. - przeprowadził pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Kontrolą objęto również unormowania wewnętrzne kontrolowanej jednostki niezbędne dla właściwego stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych ustaw i przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej, a także realizacji obowiązków Dyrektora jednostki, który jest odpowiedzialny za wykonanie określonych ustawą o finansach publicznych obowiązków w zakresie kontroli finansowej wynikających z ww. ustawy, a mianowicie wprowadzone w życie zarządzeniem Dyrektora:
1) instrukcję gospodarki kasowej i druków ścisłego zarachowania,
2) instrukcję obiegu dokumentów księgowych,
3) instrukcję obrotu materiałowego i inwentaryzacji środków trwałych,
4) instrukcję inwentaryzacyjną,
5) zakładowy plan kont.

Protokół kontroli podpisano dnia 9 października 2008 r.

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. Nr 105).

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2008-12-10

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2008-12-10

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2008-12-10

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2008-12-10