Protokół z kontroli
przeprowadzonej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym
w Mońkach w dniu 4 stycznia 2005 r.
 1.  

 2. Informacje wstępne

 

 1.  

 2. Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: art. 34 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572).
 3.  

 4. Dokonano kontroli w zakresie organizacji pracy w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Mońkach
 5.  

 6. Kontrolę przeprowadziła w dniu 4 stycznia 2005 r. Ewa Jarosz – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Mońkach na podstawie Upoważnienia Nr 1/05 z dnia 4 stycznia 2005 r. do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Starostę Monieckiego.
 7.  

 8. Wyjaśnień udzielał Dyrektor Ośrodka Pan Andrzej Anszczak, Pani Danuta Godlewska, Pan Cezary Żak.
 9.  

 10. Jednostka kontrolowana w obecnej strukturze funkcjonuje od dnia 01.01.1999 r. powołana została na podstawie uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego.
 11.  

 12. Jednostką kontrolowaną kieruje od 16.08.1999 r. Pan Andrzej Anszczak.
 13.  

 14. Jednostka kontrolowana zatrudnia 3 osoby.

 

 

    II.  Ustalenia kontroli

   

      W trakcie kontroli zajęć prowadzonych przez Pana Andrzeja Anszczaka:

  1.  

  2. Dokonano kontroli dziennika
  3. Stwierdzono, iż Pan Andrzej Anszczak prowadził zajęcia w dniu 4 stycznia 2005 r. o godz. 14.30 z Sekcją Biegów Narciarskich (rocznik 1992-93) co jest zgodne z Organizacją Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na rok szkolny 2004/2005.

   Dziennik uzupełniany jest na bieżąco. Zapisanych jest 12 uczestników.

    

  4. Stwierdzono, że w zajęciach na boisku szkolnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15 uczestniczy 8 osób. Temat zajęć (zgodnie z zapisem w dzienniku): Bezkrok w technice klasycznej. Pchanie.

   

      W trakcie kontroli zajęć prowadzonych przez Pana Cezarego Żaka:

      1.    Dokonano kontroli dziennika

             Stwierdzono, iż Pan Cezary Żak prowadził zajęcia w dniu 4 stycznia 2005 r. od godz. 14.30 z Sekcją tenisa
             ziemnego gr.2 co jest zgodne z Organizacją Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na rok szkolny 2004/2005

             Dziennik uzupełniany jest na bieżąco. Zapisanych jest 17 uczestników.

  1.  

  2. Stwierdzono, że w zajęciach w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mońkach uczestniczy 5 osób. Temat zajęć (zgodnie z zapisem w dzienniku): Uderzanie piłki z FH po odrzuceniu przez partnera.

   

      W trakcie kontroli zajęć prowadzonych przez Panią Danutę Godlewską:

       1.   Dokonano kontroli dziennika

            Stwierdzono, iż Pani Danuta Godlewska prowadziła zajęcia korekcyjno-kmpensacyjne gr. 2 w dniu 4 stycznia 2005 r. od
            godz. 14.30 co jest zgodne z Organizacją Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na rok szkolny 2004/2005

            Dziennik uzupełniany jest na bieżąco. Zapisanych jest 12 uczestników.

  1.  

  2. Stwierdzono, że w zajęciach w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mońkach uczestniczy 5 osób. Temat zajęć (zgodnie z zapisem w dzienniku): Ćwiczenia na piłkach i ... .

   

  Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce ewidencji kontroli.

  Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Dyrektorowi MOS.

   

  Dyrektorowi MOS przysługuje prawo wniesienia pisemnych zastrzeżeń do ustaleń kontroli zawartych w protokole, w ciągu 7 dni od daty doręczenia protokołu jednostce kontrolowanej.

   

  Kontrolowany:                                          Kontrolujący:

  Dyrektor
  Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego        Starostwo Powiatowe w Mońkach
  Andrzej Anszczak                                      Ewa Jarosz

   

  Metryka strony

  Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

  Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

  Wprowadzający: Anna Jóźwicka

  Data wprowadzenia: 2005-01-17

  Modyfikujący: Anna Jóźwicka

  Data modyfikacji: 2005-01-17

  Opublikował: Anna Jóźwicka

  Data publikacji: 2005-01-17