W dniach 19-20 czerwca 2008 r. przeprowadzono kontrolę w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach. Kontrolę finansową - w zakresie ustalenia i przestrzegania procedur kontroli, celowości i prawidłowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków budżetowych oraz realizacji dochodów budżetowych za okres I-V 2008 r., w tym terminowości pobierania i odprowadzania do budżetu powiatu i ewidencji - przeprowadził pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Kontrolą objęto również unormowania wewnętrzne kontrolowanej jednostki niezbędne dla właściwego stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych ustaw i przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej, a mianowicie:
1) zakładowy plan kont,
2) zarządzenie Komendanta w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarki kasowej,
3) instrukcję w sprawie szczegółowych zasad inwentaryzacji składników majątku KPPSP w Mońkach.
Kontroli poddano także przestrzeganie Zarządzenia w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej i audytu wewnętrznego.
Protokół kontroli podpisano dnia 8 lipca 2008 r.

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2008-12-10

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2008-12-10

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2008-12-10

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2008-12-10