W dniach 27-28 lipca 2006 r. przeprowadzono kontrolę w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach.  Kontrolę finansową - w zakresie ustalenia i przestrzegania procedur kontroli oraz celowości i prawidłowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywania wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za okres I półrocza 2006 r. - przeprowadził pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego w Mońkach.

 

Kontrolą objęto i sprawdzono następujące zagadnienia:

-         plany finansowe i sprawozdania,

-        celowość dokonywania wydatków budżetowych i zaciągania zobowiązań,

-    prawidłowośc dokonywania wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

-    realizację dochodów budżetowych i terminowośc przekazywania na konto dochodów budżetu powiatu.

 

Protokół kontroli podpisano dnia 4 sierpnia 2006 r.

 

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105)

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-01-04

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2007-01-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-01-04