W dniach 11-13 października 2006 r. przeprowadzono kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach. Kontrolę finansową - w zakresie przestrzegania procedur kontroli (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w przepisach ogólnych) oraz prawidłowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków rzeczowych i realizacji dochodów za okres I-IX 2006 r. - przeprowadził pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego w Mońkach.

 

Kontrolą objęto i sprawdzono prawidłowość i terminowość pobierania dochodów oraz celowość i prawidłowość zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków rzeczowych, obejmując badaniem następujące zagadnienia:

-         plany finansowe i sprawozdania,

-         celowość dokonywania wydatków rzeczowych i zaciągania zobowiązań finansowych,

-         realizację dochodów budżetowych i terminowość ich przekazywania na konto dochodów budżetu powiatu.

 

Protokół kontroli podpisano dnia 17 października 2006 r.

 

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).


Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-01-04

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2007-01-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-01-04