Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2017 r. przez Starostwo Powiatowe w Mońkach

Mońki, dnia  31 stycznia  2018 r.

 

Wykaz kontroli

przeprowadzonych w 2017 r. przez Starostwo Powiatowe w Mońkach

 

                     Kontrole przeprowadzono na podstawie  planu kontroli na 2017 r. Nr OSS.1712.1.2017 r. z dnia 30 stycznia 2017 r. zmienionego pismem Nr.  OSS.1712.2.2017 z  dnia 13 marca 2017 r., wynikającego z  art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 251 ust. 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), § 14 ust. 2 pkt 1 i 2 Regulaminu kontroli zarządczej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 20/2011 Starosty Monieckiego z dnia 7 kwietnia 2011 r. oraz § 27 ust. 1 pkt 4 i § 28 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mońkach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/42/07 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 czerwca 2007 r. z późn. zm.

 

L.p.

 

Nazwa jednostki/wydziału

 

Rodzaj kontroli

 

Okres objęty kontrolą

 

Termin kontroli

                                    

                                     Tematy kontroli

1.

Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu

problemowa

 

2016 r.

I-II kw.

2017 r.

   1.Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych.

   2.Realizacja dochodów budżetowych  2016 r. (terminowość pobierania i  odprowadzania, ewidencja).

   3. Kontrola zatrudnienia i naliczania wynagrodzeń.

   

2.

AXON Centrum Edukacyjno-Medyczne  Leszek Twarowski

Doraźna – Wykorzystanie dotacji

2016 r.

II kw.  2017 r.

1.      Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu w Mońkach w 2016 r.

3.

Caritas Archidiecezji Białostockiej WTZ w Mońkach

problemowa

 

2016 r.

III kw.

2017 r.

1.      Prawidłowość wykorzystania środków PFRON w 2016 r.

2.      Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu w Mońkach w 2016 r.

4.

Dom Pomocy Społecznej w Mońkach , 

problemowa

 2016 r.

III kw.

2017 r.

1.      Prawidłowość realizacji planu finansowego wydatków, celowość zaciągania zobowiązań  i terminowość ich regulowania.

2.      Stosowanie procedur dotyczących zamówień publicznych.

3.       Kontrola  zatrudnienia i prawidłowość naliczania wynagrodzeń i pochodnych.

4.      Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej.

5.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

problemowa

2016  r.

 

III kw.

2017 r.

1.      Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych.

2.      Realizacja dochodów budżetowych  2016 r. (terminowość pobierania i odprowadzania, ewidencja).

3.      Prawidłowość realizacji planu finansowego, wiarygodność sporządzania sprawozdań.

 

6.

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach

Problemowa

2017 – do 30.listopada 2017

IV kw.

2017 

1.      Przestrzegania zasad oszczędności i celowości wydatkowania środków publicznych w DPS ,,Dom Kombatanta" w Mocieszach w 2017 r. w świetle przepisów ustawy o Finansach publicznych ( art..44 ust. 3 w/w ustawy , w szczególności pod katem zasadności zakupu wyposażenia i usług .

 

Sporządziła : Janina Purta-Wróbel

Główny specjalista ds. kontroli zarządczej.                                                                              

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Janina Purta-Wróbel - Główny specjalista ds. kontroli zarządczej

Data wytworzenia: 2018-01-31

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-02-12

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2018-02-12