Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2016 r. przez Starostwo Powiatowe w Mońkach

Mońki, dnia  31 stycznia  2017 r.

 

Wykaz kontroli

przeprowadzonych w 2016 r. przez Starostwo Powiatowe w Mońkach

 

                     Kontrole przeprowadzono na podstawie planu kontroli Nr OSS.1712.1.2016 z dnia 14.01.2016 r., art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 251 ust. 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), § 14 ust. 2 pkt 1 i 2 Regulaminu kontroli zarządczej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 20/2011 Starosty Monieckiego z dnia 7 kwietnia 2011 r. oraz § 27 ust. 1 pkt 4 i § 28 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mońkach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/42/07 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 czerwca 2007 r. z późn. zm.

 

L.p.

 

Nazwa jednostki/wydziału

 

Rodzaj kontroli

 

Okres objęty kontrolą

 

Termin kontroli

                                    

                                     Tematy kontroli

1.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALLEGRO-filia w Downarach, 

problemowa

 

2015-                 -2016

I kw.

2016 r.

Prowadzenie statutowej działalności Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALLEGRO- filia w Downarach.

2.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mońkach

problemowa

 

 

2015 r.

 

I kw.

2016 r.

1. Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych OSS.1711.4.2012 z dnia 05.07.2012 r.

2.  Prawidłowość realizacji planu finansowego wydatków, sprawozdawczość.

3. Zaciąganie zobowiązań  i terminowość ich regulowania.

4. Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej.

3.

Centrum Edukacji MENTOR w Mońkach

problemowa

 2015 r.

I kw.

2016 r.

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu w Mońkach w 2015 r.

4.

Zespół Szkół Ogólnokształcących                             i Zawodowych  w Mońkach

problemowa

2015 r.

I -II kw.

2016 r.

1.      Prawidłowość realizacji planu finansowego wydatków, sprawozdawczość.

2.      Kontrola  zatrudnienia, naliczania wynagrodzeń i pochodnych.

3.      Stosowanie procedur dotyczących zamówień publicznych.

4.      Celowość zaciągania zobowiązań  i terminowość ich regulowania.

5.      Efektywność wykorzystania środków unijnych.

5.

Pływalnia Powiatowa w Mońkach

problemowa

2015 r.

II kw.  2016 r.

1.      Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych OSS.1711.9.2013 z 04.11.2013 r.

2.      Realizacja dochodów budżetowych (terminowość pobierania i odprowadzania, ewidencja).

3.      Prawidłowość realizacji planu finansowego wydatków, sprawozdawczość.

4.      Kontrola zatrudnienia i naliczania wynagrodzeń.

6.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno –Wychowawczy w Downarach

problemowa

 2015 r.

 

II kw.

2016 r.

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu                  w Mońkach w 2015 r.

7.

Caritas Archidiecezji Białostockiej WTZ w Mońkach

problemowa

 2015 r.

II-III kw.

2016 r.

1.      Prawidłowość wykorzystania środków PFRON w 2015 r.

2.      Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu w Mońkach w 2015 r.

 

8.

 

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach

problemowa

 2015 r.

 

III kw.

2016 r.

1.      Prawidłowość realizacji planu finansowego wydatków, celowość zaciągania zobowiązań  i terminowość ich regulowania.

2.      Stosowanie procedur dotyczących zamówień publicznych.

3.       Kontrola  zatrudnienia i prawidłowość naliczania wynagrodzeń i pochodnych.

4.      Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej.

 

9.

 

SP ZOZ w Mońkach

 

problemowa

 

 2015 r.

IV kw.

2016 r.

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w Mońkach w 2015 r.

10.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach

 

problemowa

 

 

 2015 r.

 

IV kw.

2016 r.

1.      Prawidłowość realizacji planu finansowego wydatków, wiarygodność sporządzania sprawozdań.

2.      Kontrola  zatrudnienia, naliczania wynagrodzeń i pochodnych.

3.      Celowość zaciągania zobowiązań  i terminowość ich regulowania.

4.      Efektywność wykorzystania środków unijnych.

                                                                              

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Janina Purta-Wróbel - Główny specjalista ds. kontroli zarządczej

Data wytworzenia: 2017-01-31

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-02-12

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2018-02-12