STAROSTA MONIECKI, 19-100 MOŃKI UL. SŁOWACKIEGO 5A

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, SIECI, STACJI TRANSFORMATOROWYCH W ROKU 2015. 
LP. NR I DATA WPŁYWU ZGŁOSZENIA IMIĘ I NAZWISKO
LUB NAZWA INWESTORA
OPIS I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NR I DATA DECYZJI O SPRZECIWIE / INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU
1.

ASI.6743.360.2015                       14.08.2015r.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Bialystok

budowa linii kablowej SN 15kV, kontenerowa stacja transformatorowa, linia kablowa Nn 0,4kV i przyłącze kablowe

Goniądz, ul. Św. Rozalii

Działki ozn. nr geod.: 848/1, 848/7, 855, 861/4

brak sprzeciwu

14.09.2015r.

2.

ASI.6743.408.2015                  28.09.2015r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "REVMOD"

Wymiana słupowej stacji transformatorowej ułożenie kabla przyłacza  NN 0,4kV do zasilania piekarni " REVMOD", w Mońkach ul. Kilińskiego.Działka ozn. nr geod.: 1712

 

brak sprzeciwu

29.10.2015r.

 

3. ASI.6743.426.2015                         21.10.2015r.  

PGE Dystrybucja S.A.

Sieć elektroenergetyczna nn-0,4 kV: linia napowietrzno - kablowa nn-0,4 kV

Mońki, ul. Zuchów.

Działka ozn. nr geod.: 955

brak sprzeciwu

23.11.2015r.

4.

ASI.6743.439.2015

28.10.2015r.

Gmina Mońki

Sieć kanalizacji deszczowej w ulicach: Kołłątaja, Zdrojowej, Modrzewskiego, Miłosza i Staszica w Mońkach

Mońki dz. nr: 12/7, 11/6, 317/1, 16/1, 14/2, 13/12, 11/16, 16/17, 16/37, 23/7

brak sprzeciwu

30.11.2015r.

   STAROSTA MONIECKI, 19-100 MOŃKI UL. SŁOWACKIEGO 5A

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, SIECI, STACJI TRANSFORMATOROWYCH W ROKU 2016. 
LP. NR I DATA WPŁYWU ZGŁOSZENIA IMIĘ I NAZWISKO
LUB NAZWA INWESTORA
OPIS I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NR I DATA DECYZJI O SPRZECIWIE / INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU
1.

ASI.6743.326.2016

2016-07-28

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

Budowa słupa w linii napowietrznej SN, słupowej stacji transformatorowej SN i linii napowietrznej 

Konopczyn

Działki ozn. nr geod.: 69, 62, 16, 70.

Brak sprzeciwu

2016-08-29

2.

ASI.6743.342.2016

2016-08-02

Gmina Mońki

Rozbudowa oświetlenia ulicznego AsX Sn 2x25mm2

ul. Dworcowa w Mońkach

Brak sprzeciwu

2016-09-05

3.

ASI.6743.354.2016

2016-08-17

PGE Dystrybucja S.A.

Buddowa linii energetycznych napowietrznych nN 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej

Dziękonie gm. Mońki

Działki ozn. nr geod.: 236, 238, 239/1, 239/2, 240, 241/1, 241/2, 242, 243.

Brak sprzeciwu

2016-09-19

4.

ASI.6743.374.2016

2016-09-05

PGE Dystrybucja S.A.

Przebudowa słupa nr 14 w istn. linii nn napowietrznej na dz. 148, slupa nr 31 na dz. 157 oraz buddowy linii nn napowietrznej odc. C1-C2 na dz. 157 w obrębie miejscowości Chobotki gm. Knyszyn.

Brak sprzeciwu

2016-10-05

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, SIECI, STACJI TRANSFORMATOROWYCH W ROKU 2017. 

LP. NR I DATA WPŁYWU ZGŁOSZENIA IMIĘ I NAZWISKO
LUB NAZWA INWESTORA
OPIS I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NR I DATA DECYZJI O SPRZECIWIE / INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU
1.

ASI.6743.72.2017

2017-03-13

PGE Dystrybucja S.A.

1. Budowa napowietrznej linii niskiego napięcia odc. A-F na działkach ozn. nr geod. 738/2, 739, 758/1, 800, 808, 809, 810

oraz przebudowa urządzeń elektroenergetycznych:

- przebudowa stacji transformatorowej ST-11-1140 na działce ozn. nr geod. 800

- przebudowa napowietrznej linii niskiego napięcia odc.A-A1, C1-C3, D1-D3 na działkach ozn. nr geod. 738/1, 738/2, 758/1, 800, 810, 813, 814, 815.1

w obrębie wsi Ruda, gm. Krypno

 

Brak sprzeciwu

2017-04-07

2.

ASI.6743.95.2017

2017-03-21

PGE Dystrybucja S.A.

1. Budowa kablowej linii niskiego napięcia odc. F-S na działkach ozn. nr geod. 758/1, 758/2, 755

2. Przebudowa napowietrznej linii niskiego napięcia odc. L-L1-L2 na działkach ozn. nr geod. 748, 749, 755

w obrębie wsi Ruda, gm. Krypno

Brak soprzeciwu

2017-04-14

3.

ASI.6743.101.2017

2017-03-22

Gmina Krypno

budowa sieci wodociągowej na działkach ozn. nr geod. 279/7, 279/10, 279/12, 281/8, 429/1 we wsi Krypno Kościelne, gm. Krypno

Brak sprzeciwu

2017-04-14

4.

ASI.6743.110.2017

2017-03-28

Gmina Mońki

oświetlenie uliczne ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa w Mońkach na działkach ozn. nr geod. 111/25, 111/38, 111/39, 111/39, 111/51, 205/2

Inwestor wycofał zgłoszenie dnia 04.04.2017r.

Decyzja umarzająca z dnia 06.04.2017r.

5.

ASI.6743.133.2017

2017-04-10

PGE Dystrybucja S.A.

budowa kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV

Peńskie, gm. Krypno, działka ozn. nr geod.351

Dębina, gm. Krypno, działki ozn. nr geod. 312/1, 312/5

Brak sprzeciwu

2017-05-04

6.

ASI.6743.176.2017

2017-05-05

Radosław Kulikowski

rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kramkówka Mała, gm. Goniądz

na działkach ozn. nr geod. 132/2, 32/58

Brak sprzeciwu

2017-05-30

7.

ASI.6743.194.2017

2017-05-16

Gmina Mońki

budowa oświetlenia ulicznego ul.Ogrodowej i ul. Kwiatowej w Mońkach

na działkach ozn. nr geod. 111/25, 111/38, 111/39, 205/2

Brak sprzeciwu

2017-06-07

8.

ASI.6743.195.2017

2017-05-16

Gmina Mońki

budowa oświetlenia ulicznego ul. Pogodnej i ul. bez nazwy w Mońkach

na działkach ozn. nr geod.

Mońki - 58/14, 1632/1

Świerzbienie - 58/13, 21/11

Brak Sprzeciwu

2017-06-07

9.

ASI.6743.234.2017

2017-06-16

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

budowa odcinka sieci wodociągowej DN110PVC

budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN200PVC z przyłączami

Mońki ul. Malinowa

na działkach ozn. nr geod. 1307/7 i 1404

Inwestor wycofał zgłoszenie dnia 21.06.2017r

Decyzja umarzająca postępowanie z dnia 23.06.2017r.

10.

ASI.6743.238.2017

2017-06-21

POLSOLA 3 Sp. z o.o.

budowa linii kablowej SN15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN

obręb Niewiarowo

na działce ozn. nr geod. 85

Inwestor wycofał zgłoszenie dnia 23.06.2017r.

Decyzja umarzająca postępowanie z dnia 30.06.2017r.

11.

ASI.6743.252.2017

2017-07-06

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach Sp. z o.o.

budowa odcinka sieci wodociągowej DN110PVC

budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN200PVC z przyłączami

Mońki ul. Malinowa

na działkach ozn. nr geod. 1307/7 i 1404

 Brak sprzeciwu

2017-07-08

12.

ASI.6743.295.2017

2017-08-14

PGE Dystrybucja S.A.

budowa sieci energetycznej niskiego napięcia (nN) w miejscowości Smogorówka Goniądzka i Krzecze, gm. Goniądz

na działkach ozn. nr geod. :

163, 1/4 obręb Smogorówka Goniądzka

159, 161 obręb Krzecze

 Brak sprzeciwu

2017-09-05

13.

ASI.6743.359.2017

2017-11-30

Wójt Gminy Krypno

budowa doziemnej sieci oswietlenia drogowego (sieć elektroenergetyczna nn)

na działkach ozn. nr geod. 218/1, 218/2, 4/4 Kulesze Chobotki, gm. Krypno

 Brak sprzeciwu

2017-12-22

14.

ASI.6743.360.2017

2017-11-30

Wójt Gminy Krypno

budowa i rozbiórka napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn komunalno-oswietleniowej oraz oświetleniowej

na działce ozn. nr geod. 887/1 Długołęka, gm. Krypno

Brak sprzeciwu

2017-12-22

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, SIECI, STACJI TRANSFORMATOROWYCH

ROK 2018

 

 

L.P. NR I DATA WPŁYWU ZGŁOSZENIA IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA OPIS I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NR I DATA DECYZJI O SPRZECIWIE / INFORMACJA O BRAKU SPRZECIWU
1.

ASI.6743.10.2018

2018-01-12

PGE Dystrybucja S.A.

budowa linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia wraz z przyłączami napowietrznymi

Zblutowo, gm. Mońki, na działkach ozn. nr geod. 115, 114/1, 114/4, 114/3, 113, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105/1, 103, 154, 155/1, 155/6, 156

rozbiórka linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia wraz z przyłączami

Zblutowo, gm. Mońki, na działkach ozn. nr geod. 115, 114/1, 114/4, 114/3, 113, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105/1, 104, 103, 154, 155/1, 155/6, 156

 

Brak sprzeciwu

2018-02-05

2.

ASI.6743.55.2018

2018-03-08

PGE Dystrybucja S.A.

budowa elektroenergetycznej kablowej linii nn0,4kV ze złączem kablowym nn0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego

Ciesze, gm. Mońki, na działkach ozn nr geod. 55/1, 128, 132, 101/1

Mońki, na działkach ozn. nr geod. 1686, 1687

Brak sprzeciwu

2018-03-30

3.

ASI.6743.83.2018

2018-03-29

PGE Dystrybucja S.A.

przebudowa linii nN od stacji transformatorowej Nr 11-174 do Re dz.277

Kamionka, gm. Jasionówka

na dizałkach ozn. nr geod. 203, 59, 74/2, 178

Brak sprzeciwu

2018-04-23

4.

ASI.6743.83.2018

2018-03-29

PGE Dystrybucja S.A.

wymiana stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 11-174 i przebudowa linii nN od stacji transformatorowej Nr 11-174 do Re dz.179

Kamionka, gm. Jasionówka

na działkach ozn. nr geod. 203, 59

 

Brak sprzeciwu

2018-04-23

5.

ASI.6743.138.2018

2018.04.26

PGE Dystrybucja S.A.
Budowa linii energetycznych kablowych nN-04kV i złącz kablowo-pomiarowych nN-0,4kV do zasilania działek 203/3 oraz 190 w m. Knyszyn gm. Knyszyn
dz. nr 203/3, 1401, 1402, 1403 w obrębie nr 54 Knyszyn, jednostki ewidencyjnej Knyszyn-Miasto

Inwestor wycofał zgłoszenie dnia 2018-05-10

Decyzja umarzająca postępowanie z dnia 2018-05-14

6.
ASI.6743.135.2018
25.04.2018r
Gmina Mońki
Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Osada Hornostaje - etap II,
działki nr 152, 358, 77, 81/2 obręb nr 7 Hornostaje

Brak sprzeciwu

2018-05-18

7.
ASI.6743.198.2018
2018-06-06
PGE Dystrybucja S.A.
budowa sieci elektroenergetycznych kablowych niskiego napięcia nN0,4kV oraz złącz kablowo-pomiarowych do zasilania działek ozn. nr 203/3 i 190
Knyszyn, na działkach ozn. nr geod. 203/3, 1401, 1402

Brak sprzeciwu

2018-06-28

8.
ASI.6743.234.2018
2018-07-06
PGE Dystrybucja S.A.
budowa lonii energetycznej kablowej niskiego napięcia
rozbiórka istniejącej linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia
Knyszyn, na działkach ozn. nr geod.: 334/1, 1329/2 (budowa)
224/1, 335/3, 467 (rozbiórka)

Brak sprzeciwu

2018-08-02

9.
ASI.6743.288.2018
2018-08-10
Michał Piątkowski
budowa sieci energetycznej niskiego napięcia 0,4kV
Nowiny Zdroje, gm. Knyszyn
na działkach ozn. nr geod.: 24 i 25

Brak sprzeciwu

2018-09-04

10.
ASI.6743.342.2018
2018-10-12
Gmina Knyszyn
budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Obozowej w Knyszynie
na działkach ozn. nr geod. 194, 191/2, 1401, 1402

Brak sprzeciwu

2018-10-17

11.
ASI.6743.366.2018
2018-11-16
Burmistrz Goniądza
budowa oświetlenia terenu przy drodze gminnej Nr 125511B w miejscowości Osowiec Twierdza, gm. Goniądz
na działce ozn. nr geod. 1372 obręb ewidencyjny 0005 Downary

 

12.
ASI.6743.370.2018
2018-11-21
PGE Dystrybucja S.A.
budowa stacji transformatorowej SN/nN, budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn0,4kV w m. Przytulanka i Magnusze, gm. Mońki, na działkach ozn. nr geod.:
Przytulanka: 90, 91, 92
Magnusze: 6, 7/1, 12, 14, 15/1, 145, 18, 19, 20, 21/6

 

13.
ASI.6743.371.2018
2018-11-21
PGE Dystrybucja S.A.
budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn0,4kV w m. Magnusze, gm. Mońki, na działkach ozn. nr geod.: 20, 21/6

 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Chodkiewicz - Kierownik Wydziału Architektury Środowiska i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Kakareko

Data wytworzenia: 2015-07-01

Wprowadzający: Marcin Buńkowski

Data wprowadzenia: 2015-07-22

Data modyfikacji: 2018-11-23

Opublikował: Marcin Buńkowski

Data publikacji: 2015-07-22