INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, SIECI , STACJI TRANSFORMATOROWYCH

STAROSTA MONIECKI, 19-100 MOŃKI UL. SŁOWACKIEGO 5A

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, SIECI, STACJI TRANSFORMATOROWYCH W ROKU 2015. 
LP. NR I DATA WPŁYWU ZGŁOSZENIA IMIĘ I NAZWISKO
LUB NAZWA INWESTORA
OPIS I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NR I DATA DECYZJI O SPRZECIWIE / INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU
1.

ASI.6743.360.2015                       14.08.2015r.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Bialystok

budowa linii kablowej SN 15kV, kontenerowa stacja transformatorowa, linia kablowa Nn 0,4kV i przyłącze kablowe

Goniądz, ul. Św. Rozalii

Działki ozn. nr geod.: 848/1, 848/7, 855, 861/4

brak sprzeciwu

14.09.2015r.

2.

ASI.6743.408.2015                  28.09.2015r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "REVMOD"

Wymiana słupowej stacji transformatorowej ułożenie kabla przyłacza  NN 0,4kV do zasilania piekarni " REVMOD", w Mońkach ul. Kilińskiego.Działka ozn. nr geod.: 1712

 

brak sprzeciwu

29.10.2015r.

 

3. ASI.6743.426.2015                         21.10.2015r.  

PGE Dystrybucja S.A.

Sieć elektroenergetyczna nn-0,4 kV: linia napowietrzno - kablowa nn-0,4 kV

Mońki, ul. Zuchów.

Działka ozn. nr geod.: 955

brak sprzeciwu

23.11.2015r.

4.

ASI.6743.439.2015

28.10.2015r.

Gmina Mońki

Sieć kanalizacji deszczowej w ulicach: Kołłątaja, Zdrojowej, Modrzewskiego, Miłosza i Staszica w Mońkach

Mońki dz. nr: 12/7, 11/6, 317/1, 16/1, 14/2, 13/12, 11/16, 16/17, 16/37, 23/7

brak sprzeciwu

30.11.2015r.

   STAROSTA MONIECKI, 19-100 MOŃKI UL. SŁOWACKIEGO 5A

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, SIECI, STACJI TRANSFORMATOROWYCH W ROKU 2016. 
LP. NR I DATA WPŁYWU ZGŁOSZENIA IMIĘ I NAZWISKO
LUB NAZWA INWESTORA
OPIS I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NR I DATA DECYZJI O SPRZECIWIE / INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU
1.

ASI.6743.326.2016

2016-07-28

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

Budowa słupa w linii napowietrznej SN, słupowej stacji transformatorowej SN i linii napowietrznej 

Konopczyn

Działki ozn. nr geod.: 69, 62, 16, 70.

Brak sprzeciwu

2016-08-29

2.

ASI.6743.342.2016

2016-08-02

Gmina Mońki

Rozbudowa oświetlenia ulicznego AsX Sn 2x25mm2

ul. Dworcowa w Mońkach

Brak sprzeciwu

2016-09-05

3.

ASI.6743.354.2016

2016-08-17

PGE Dystrybucja S.A.

Buddowa linii energetycznych napowietrznych nN 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej

Dziękonie gm. Mońki

Działki ozn. nr geod.: 236, 238, 239/1, 239/2, 240, 241/1, 241/2, 242, 243.

Brak sprzeciwu

2016-09-19

4.

ASI.6743.374.2016

2016-09-05

PGE Dystrybucja S.A.

Przebudowa słupa nr 14 w istn. linii nn napowietrznej na dz. 148, slupa nr 31 na dz. 157 oraz buddowy linii nn napowietrznej odc. C1-C2 na dz. 157 w obrębie miejscowości Chobotki gm. Knyszyn.

Brak sprzeciwu

2016-10-05

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, SIECI, STACJI TRANSFORMATOROWYCH W ROKU 2017. 

LP. NR I DATA WPŁYWU ZGŁOSZENIA IMIĘ I NAZWISKO
LUB NAZWA INWESTORA
OPIS I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NR I DATA DECYZJI O SPRZECIWIE / INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU
1.

ASI.6743.72.2017

2017-03-13

PGE Dystrybucja S.A.

1. Budowa napowietrznej linii niskiego napięcia odc. A-F na działkach ozn. nr geod. 738/2, 739, 758/1, 800, 808, 809, 810

oraz przebudowa urządzeń elektroenergetycznych:

- przebudowa stacji transformatorowej ST-11-1140 na działce ozn. nr geod. 800

- przebudowa napowietrznej linii niskiego napięcia odc.A-A1, C1-C3, D1-D3 na działkach ozn. nr geod. 738/1, 738/2, 758/1, 800, 810, 813, 814, 815.1

w obrębie wsi Ruda, gm. Krypno

 

Brak sprzeciwu

2017-04-07

2.

ASI.6743.95.2017

2017-03-21

PGE Dystrybucja S.A.

1. Budowa kablowej linii niskiego napięcia odc. F-S na działkach ozn. nr geod. 758/1, 758/2, 755

2. Przebudowa napowietrznej linii niskiego napięcia odc. L-L1-L2 na działkach ozn. nr geod. 748, 749, 755

w obrębie wsi Ruda, gm. Krypno

Brak sprzeciwu

2017-04-14

3.

ASI.6743.101.2017

2017-03-22

Gmina Krypno

budowa sieci wodociągowej na działkach ozn. nr geod. 279/7, 279/10, 279/12, 281/8, 429/1 we wsi Krypno Kościelne, gm. Krypno

Brak sprzeciwu

2017-04-14

4.

ASI.6743.110.2017

2017-03-28

Gmina Mońki

oświetlenie uliczne ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa w Mońkach na działkach ozn. nr geod. 111/25, 111/38, 111/39, 111/39, 111/51, 205/2

Inwestor wycofał zgłoszenie dnia 04.04.2017r.

Decyzja umarzająca z dnia 06.04.2017r.

5.

ASI.6743.133.2017

2017-04-10

PGE Dystrybucja S.A.

budowa kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV

Peńskie, gm. Krypno, działka ozn. nr geod.351

Dębina, gm. Krypno, działki ozn. nr geod. 312/1, 312/5

Brak sprzeciwu

2017-05-04

6.

ASI.6743.176.2017

2017-05-05

Radosław Kulikowski

rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kramkówka Mała, gm. Goniądz

na działkach ozn. nr geod. 132/2, 32/58

Brak sprzeciwu

2017-05-30

7.

ASI.6743.194.2017

2017-05-16

Gmina Mońki

budowa oświetlenia ulicznego ul.Ogrodowej i ul. Kwiatowej w Mońkach

na działkach ozn. nr geod. 111/25, 111/38, 111/39, 205/2

Brak sprzeciwu

2017-06-07

8.

ASI.6743.195.2017

2017-05-16

Gmina Mońki

budowa oświetlenia ulicznego ul. Pogodnej i ul. bez nazwy w Mońkach

na działkach ozn. nr geod.

Mońki - 58/14, 1632/1

Świerzbienie - 58/13, 21/11

Brak Sprzeciwu

2017-06-07

9.

ASI.6743.234.2017

2017-06-16

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

budowa odcinka sieci wodociągowej DN110PVC

budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN200PVC z przyłączami

Mońki ul. Malinowa

na działkach ozn. nr geod. 1307/7 i 1404

Inwestor wycofał zgłoszenie dnia 21.06.2017r

Decyzja umarzająca postępowanie z dnia 23.06.2017r.

10.

ASI.6743.238.2017

2017-06-21

POLSOLA 3 Sp. z o.o.

budowa linii kablowej SN15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN

obręb Niewiarowo

na działce ozn. nr geod. 85

Inwestor wycofał zgłoszenie dnia 23.06.2017r.

Decyzja umarzająca postępowanie z dnia 30.06.2017r.

11.

ASI.6743.252.2017

2017-07-06

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach Sp. z o.o.

budowa odcinka sieci wodociągowej DN110PVC

budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN200PVC z przyłączami

Mońki ul. Malinowa

na działkach ozn. nr geod. 1307/7 i 1404

 Brak sprzeciwu

2017-07-08

12.

ASI.6743.295.2017

2017-08-14

PGE Dystrybucja S.A.

budowa sieci energetycznej niskiego napięcia (nN) w miejscowości Smogorówka Goniądzka i Krzecze, gm. Goniądz

na działkach ozn. nr geod. :

163, 1/4 obręb Smogorówka Goniądzka

159, 161 obręb Krzecze

 Brak sprzeciwu

2017-09-05

13.

ASI.6743.359.2017

2017-11-30

Wójt Gminy Krypno

budowa doziemnej sieci oswietlenia drogowego (sieć elektroenergetyczna nn)

na działkach ozn. nr geod. 218/1, 218/2, 4/4 Kulesze Chobotki, gm. Krypno

 Brak sprzeciwu

2017-12-22

14.

ASI.6743.360.2017

2017-11-30

Wójt Gminy Krypno

budowa i rozbiórka napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn komunalno-oswietleniowej oraz oświetleniowej

na działce ozn. nr geod. 887/1 Długołęka, gm. Krypno

Brak sprzeciwu

2017-12-22

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, SIECI, STACJI TRANSFORMATOROWYCH

ROK 2018

L.P. NR I DATA WPŁYWU ZGŁOSZENIA IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA OPIS I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NR I DATA DECYZJI O SPRZECIWIE / INFORMACJA O BRAKU SPRZECIWU
1.

ASI.6743.10.2018

2018-01-12

PGE Dystrybucja S.A.

budowa linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia wraz z przyłączami napowietrznymi

Zblutowo, gm. Mońki, na działkach ozn. nr geod. 115, 114/1, 114/4, 114/3, 113, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105/1, 103, 154, 155/1, 155/6, 156

rozbiórka linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia wraz z przyłączami

Zblutowo, gm. Mońki, na działkach ozn. nr geod. 115, 114/1, 114/4, 114/3, 113, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105/1, 104, 103, 154, 155/1, 155/6, 156

 

Brak sprzeciwu

2018-02-05

2.

ASI.6743.55.2018

2018-03-08

PGE Dystrybucja S.A.

budowa elektroenergetycznej kablowej linii nn0,4kV ze złączem kablowym nn0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego

Ciesze, gm. Mońki, na działkach ozn nr geod. 55/1, 128, 132, 101/1

Mońki, na działkach ozn. nr geod. 1686, 1687

Brak sprzeciwu

2018-03-30

3.

ASI.6743.83.2018

2018-03-29

PGE Dystrybucja S.A.

przebudowa linii nN od stacji transformatorowej Nr 11-174 do Re dz.277

Kamionka, gm. Jasionówka

na dizałkach ozn. nr geod. 203, 59, 74/2, 178

Brak sprzeciwu

2018-04-23

4.

ASI.6743.83.2018

2018-03-29

PGE Dystrybucja S.A.

wymiana stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 11-174 i przebudowa linii nN od stacji transformatorowej Nr 11-174 do Re dz.179

Kamionka, gm. Jasionówka

na działkach ozn. nr geod. 203, 59

 

Brak sprzeciwu

2018-04-23

5.

ASI.6743.138.2018

2018.04.26

PGE Dystrybucja S.A.
Budowa linii energetycznych kablowych nN-04kV i złącz kablowo-pomiarowych nN-0,4kV do zasilania działek 203/3 oraz 190 w m. Knyszyn gm. Knyszyn
dz. nr 203/3, 1401, 1402, 1403 w obrębie nr 54 Knyszyn, jednostki ewidencyjnej Knyszyn-Miasto

Inwestor wycofał zgłoszenie dnia 2018-05-10

Decyzja umarzająca postępowanie z dnia 2018-05-14

6.
ASI.6743.135.2018
25.04.2018r
Gmina Mońki
Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Osada Hornostaje - etap II,
działki nr 152, 358, 77, 81/2 obręb nr 7 Hornostaje

Brak sprzeciwu

2018-05-18

7.
ASI.6743.198.2018
2018-06-06
PGE Dystrybucja S.A.
budowa sieci elektroenergetycznych kablowych niskiego napięcia nN0,4kV oraz złącz kablowo-pomiarowych do zasilania działek ozn. nr 203/3 i 190
Knyszyn, na działkach ozn. nr geod. 203/3, 1401, 1402

Brak sprzeciwu

2018-06-28

8.
ASI.6743.234.2018
2018-07-06
PGE Dystrybucja S.A.
budowa lonii energetycznej kablowej niskiego napięcia
rozbiórka istniejącej linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia
Knyszyn, na działkach ozn. nr geod.: 334/1, 1329/2 (budowa)
224/1, 335/3, 467 (rozbiórka)

Brak sprzeciwu

2018-08-02

9.
ASI.6743.288.2018
2018-08-10
Michał Piątkowski
budowa sieci energetycznej niskiego napięcia 0,4kV
Nowiny Zdroje, gm. Knyszyn
na działkach ozn. nr geod.: 24 i 25

Brak sprzeciwu

2018-09-04

10.
ASI.6743.342.2018
2018-10-12
Gmina Knyszyn
budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Obozowej w Knyszynie
na działkach ozn. nr geod. 194, 191/2, 1401, 1402

Brak sprzeciwu

2018-10-17

11.
ASI.6743.366.2018
2018-11-16
Burmistrz Goniądza
budowa oświetlenia terenu przy drodze gminnej Nr 125511B w miejscowości Osowiec Twierdza, gm. Goniądz
na działce ozn. nr geod. 1372 obręb ewidencyjny 0005 Downary

Brak sprzeciwu

2018-12-10

12.
ASI.6743.370.2018
2018-11-21
PGE Dystrybucja S.A.
budowa stacji transformatorowej SN/nN, budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn0,4kV w m. Przytulanka i Magnusze, gm. Mońki, na działkach ozn. nr geod.:
Przytulanka: 90, 91, 92
Magnusze: 6, 7/1, 12, 14, 15/1, 145, 18, 19, 20, 21/6

Brak sprzeciwu

2018-12-13

13.
ASI.6743.371.2018
2018-11-21
PGE Dystrybucja S.A.
budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn0,4kV w m. Magnusze, gm. Mońki, na działkach ozn. nr geod.: 20, 21/6

Brak sprzeciwu

2018-12-13

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, SIECI, STACJI TRANSFORMATOROWYCH

ROK 2019

LP.
NR I DATA WPŁYWU ZGŁOSZENIA
IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA
OPIS I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

NR I DATA DECYZJI O SPRZECIWIE / INFORMACJA O BRAKU SPRZECIWU

1.
ASI.6743.90.2019
2019-04-02
PGE Dystrybucja S.A.
budowa linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia nn0,4kV
Łazy, gm. Goniądz, na działce ozn. nr geod.1522

Brak sprzeciwu

2019-04-24

2.
ASI.6743.98.2019
2019-04-05
PGE Dystrybucja S.A.
budowa linii kablowej niskiego napięcia nn0,4kV ze złączem kablowym
Łazy, gm. Goniądz, na dziace ozn. nr geod.1522

Brak sprzeciwu

2019-04-29

3.
ASI.6743.110.2019
2019-04-12
PGE Dystrybucja S.A.
budowa linii napowietrznej niskiego napięcia nn0,4kV komunalnej i oświetlenia ulicznego
Łazy, gm. Goniądz, na działkach ozn. nr geod. 543/27, 543/25, 1534, 543/6, 542/14, 542/16, 541/7, 541/8, 541/3, 540/2, 539/6, 539/5, 539/4, 538/6, 538/5, 538/4, 528/5, 528/6

Brak sprzeciwu

2019-05-06

4.
ASI.6743.142.2019
2019-05-15
Radosław Szorc
przebudowa przegrody zewnętrznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Knyszyn ul. Grodzieńska 52, na działce ozn. nr geod. 1999

Brak sprzeciwu

2019-06-06

5.
ASI.6743.164.2019
2019-05-30
Idealan Sp. z o. o.
budowa kanalizacji kablowej, linii telekomunikacyjnej nadziemnej w relacji Pisanki-Milewo-Boguszki, gm. Trzcianne
na działkach ozn. nr geod.:
obręb Pisanki: 78/1, 88, 86, 89
obręb Milewo: 147, 145, 40/3, 41/10, 41/8, 146, 52/1, 54/1, 58/1, 59/1, 60/1,
obręb Boguszki: 139, 133/2, 133/1, 71/5, 71/3, 157, 72/3, 74/5, 74/3, 8/14, 8/12, 75/4, 12/8, 70/8, 69/3, 68/3

Brak sprzeciwu

2019-06-24

6.
ASI.6743.198.2019
2019-07-03
Idealan Sp. z o. o.
budowa kanalizacji kablowej, telekomunikacyjnej linii kablowej nadziemnej, studni kablowej oraz przyłączy telekomunikacyjnych w miejscowości Klewianka, gm. Goniądz, na działkach ozn. nr geod. 436/1, 436/2, 436/3

Sprzeciw przyjęcia zgłoszenia

Decyzja z dnia 2019-07-26

7.
ASI.6743.219.2019
2019-07-23
Idealan Sp. z o. o.
teletechniczna kanalizacja kablowa wraz z linią telekomunikacyjną na podbudowie słupowej
Dolistowo Nowe, na działkach ozn. nr geod.: 161, 162, 259, 261;
Dolistowo Stare, na działkach ozn. nr geod.: 176, 181/2, 190/2, 190/3, 196, 207/1, 208/2, 209/5, 209/6, 210/1, 211, 213/3, 214/3, 214/4, 215, 216/1, 617, 621;
Zabiele, na działkach ozn. nr geod.: 536/5, 551/2, 569, 570/1, 570/2, 589, 590, 616/3, 927, 934, 946, 1221,
gm. Jaświły

Inwestor wycofał zgłoszenie dnia 2019-08-09

Decyzja umarzająca postępowanie z dnia 2019-08-13

 

8.
ASI.6743.231.2019
2019-07-31
Idealan Sp. z o. o.
teletechniczna kanalizacja kablowa wraz z linią telekomunikacyjną na podbudowie słupowej
Downary, na działkach ozn. nr geod.: 410, 431, 431/1, 420
Kramkówka Mała, na działkach ozn. nr geod.: 131, 132/4, 132/2, 11/3, 12/3, 14/7, 15/3, 16/7, 17/3, 18/4, 18/6, 19/7, 20/5, 21/4, 24/1, 25/6, 25/8, 26/4, 26/6, 20/3, 19/9, 14/5, 13/3,
Kramkówka Duża, na działkach ozn. nr geod.: 401, 354, 355, 323

Inwestor wycofał zgłoszenie dnia 2019-08-09

Decyzja umarzająca postępowanie z dnia 2019-08-13

 

9.
ASI.6743.232.2019
2019-07-31
Idealan Sp. z o.o.
teletechniczna kanalizacja kablowa oraz napowietrzna linia telekomunikacyjna na podbudowie słupowej na odinku Mikicin-Brzozowa, na działkach ozn. nr geod.: 259/53, 259/54, 259/58, 260, Mikicin,

Inwestor wycofał zgłoszenie dnia 2019-08-09

Decyzja umarzająca postępowanie z dnia 2019-08-13

 

10.
ASI.6743.233.2019
2019-07-31
Idealan Sp. z o.o.
napowietrzna linii telekomunikacyjna na podbudowie słupowej w miejscowości Mikicin, na działkach ozn. nr geod.: 259/53, 259/54, 259/58, 260, Mikicin

Inwestor wycofał zgłoszenie dnia 2019-08-09

Decyzja umarzająca postępowanie z dnia 2019-08-13

 

11.
ASI.6743.234.2019
Idealan Sp. z o.o.
teletechniczna kanalizacja kablowa oraz napowietrzna linia telekomunikacyjna na podbudowie słupowej w miejscowości Jaświłki, na działka ozn. nr geod.: 1, 28/2, 30/2, 32; w miejscowości Jaświły na działkach ozn. nr geod.: 90/22, 90/28, 109/24, 112/6, 114/1, 115/5, 116/5, 117/3, 123/3, 124/3, 125/9, 125/11, 132/11, 133/3, 136/9, 137/3, 140/10, 141/1, 142/5, 144/7, 144/9, 145/5, 147/3, 148/3, 155/1, 156/5, 157/3, 158/1, 159/6, 160/9, 160/11, 161/1, 162/4, 163/1, 166/2, 168/3, 169/3, 170/1, 171/1, 172/3, 173/1, 174/3, 175/3, 175/5, 176/1, 177/3, 177/5, 178/3, 179/3, 179/5, 181/6, 182/4, 183/11, 183/13, 183/15, 183/17, 184/3, 185/1, 186/3, 190/2, 240/4, 240/6, 241/5, 241/7, 242/1, 499/1, 503/2, 504/1, 504/2, 508/1, 516/1 i w miejscowości Mikicin na działce ozn. nr geod.: 581

Inwestor wycofał zgłoszenie dnia 2019-08-09

Decyzja umarzająca postępowanie z dnia 2019-08-13

 

12.
ASI.6743.236.2019
Idealan Sp. z o.o.
teletechniczna kanalizacja kablowa wraz z linią telekomunikacyjną na podbudowie słupowej w miejscowości Mikicin na działce ozn. nr geod. 260 i w miejscowości Brzozowa na działkach ozn. nr geod. 566 i 571

Inwestor wycofał zgłoszenie dnia 2019-08-09

Decyzja umarzająca postępowanie z dnia 2019-08-13

13.
ASI.6743.239.2019
Idealan Sp. z o.o.
kanalizacja kablowa oraz przyłącza telekominkacyjne w miejscowości Niewiarowo, na działce ozn. nr geod. 204

 Sprzeciw przyjęcia zgłoszenia

Decyzja z dnia

2019-08-27

14.
ASI.6743.245.2019
Idealan Sp. z o.o.
przyłącze telekomunikacyjne do jednostki oświatowej w miejscowości Klewianka, na działkach ozn. nr geod. 436/1, 436/2

  Sprzeciw przyjęcia zgłoszenia

Decyzja z dnia

2019-08-30

15.
ASI.6743.246.2019
Idealan Sp. z o.o.
kanalizacja kablowa, telekomunikacyjna linia kablowa nadziemna, studnia kablowa oraz przyłącza telekomunikacyjne w miejscowości Klewianka, na działkach ozn. nr geod. 436/1, 436/2, 436/3

 Brak sprzeciwu

2019-08-30

16.
ASI.6743.252.2019
Idealan Sp. z o.o.
teletechniczna kanalizacja kablowa wraz z linią telekomunikacyjną na podbudowie słupowej -299, 269, 141, 142, 287(ob. Rutkowskie Duże), 292, 284, 290, 288, 307(ob. Mociesze), 1, 503/2, 503/1, 90/22, 109/24, 112/6, 114/1, 115/1, 116/5, 117/3, 123/3, 124/3, 125/11, 132/11, 133/3, 136/9, 137/3, 140/10, 141/1, 142/5, 144/7, 144/9, 145/5, 147/3, 148/3, 155/1, 157/3, 158/1, 159/6, 160/9, 160/11, 161/1, 162/4, 163/1, 166/2, 169/3, 170/1, 171/1, 172/3, 173/1, 174/3, 175/3, 175/5, 176/1, 177/3, 177/5, 178/3, 179/3, 179/5, 181/6, 182/4, 183/11, 183/13, 183/15, 183/17, 184/3, 185/1, 186/3, 190/2, 499/1, 503/2, 90/28, 125/9, 240/4, 240/6, 241/5, 241/7, 242/1, 504/1, 504/2, 508/1, 516/1(ob. Jaświły), 214, 231, 220, 222(ob.Romejki), 581(ob.Mikicin), 521/1, 532/1, 530, 529/1(ob.Bobrówka), 161, 162(ob.Dolistowo Nowe), 190/3, 621, 181/1, 190/2, 196, 617(ob.Dolistowo Stare), 927, 934, 946, 536/5(ob.Zabiele)

Brak sprzeciwu

2019-09-09

17.
ASI.6743.268.2019
Idealan Sp. z o.o.
teletechniczna kanalizacja kablowa wraz z linią telekomunikacyjną na podbudowie słupowej na działkach oznaczonych nr geod. 604, 600/1, 600/2, 603, 642, 637, 409/5, 409/3, 576/3 (ob. Kulesze), 410, 431, 431/1, 420 (ob. Downary), 131, 132/4, 132/2, 11/3, 12/3, 14/7, 15/3, 16/7, 17/3, 18/4, 18/6, 19/7, 20/5, 21/4, 24/1, 25/6, 25/8, 26/4, 26/6, 20/3, 19/9, 14/5, 13/3 (ob. Kramkówka Mała), 401, 354, 355, 323 (ob. Kramkówka Duża)

 

Brak sprzeciwu

2019-09-23

18.
ASI.6743.278.2019
Gmina Knyszyn
budowa sieci wodociągowej na odcinku - kol. Lewonie - kol. Czechowizna na działkach oznaczonych nr geod. 257 - obręb ew. 0017 Lewonie gm. Mońki; 269, 298/1 - obr. ewid. 0002 Czechowizna gm. Knyszyn

Brak sprzeciwu

2019-10-02

 

19.
ASI.6743.281.2019
Idealan Sp. z o.o.
teletechniczna kanalizacja kablowa wraz z linią telekomunikacyjną na podbudowie słupowej na działkach oznaczonych nr geod. 258, 259/53, 259/54, 259/58, 260, 426, 581, 850, 905, 906, 950 (obręb 0011 Mikicin), 566, 571 (obręb 0003 Brzozowa)

 Brak sprzeciwu

2019-10-07

20.
ASI.6743.286.2019
Idealan Sp. z o.o.
budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej wraz z linią napowietrzną na podbudowie słupowej, na odcinku Krypno Wielkie, numery działek ewid. 58, 195, 187/1, 205/1, 206/1, 339/1, 270/1, 271/3, 192/9, 192/7, 193/5, 271/5 (obr. 0008 Krypno Wielkie)

 Brak sprzeciwu

2019-10-11

 

21.
ASI.6743.305.2019
Gmina Mońki
sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, m. Mońki dz. 297/5, 297/6, 499/1, 499/2 (obręb 0334 Mońki)

Brak sprzeciwu

2019-11-05

22.
ASI.6743.315.2019
Idealan Sp. z o.o.
budowa kanalizacji kablowej, podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych, studni kablowych oraz przyłączy telekomunikacyjnych w Goniądzu na działkach nr geod. 11, 250, 560, 438, 521/1, 506/1, 506/2, 596, 293, 302/2, 786, 619, 643, 690, 705/2, 756, 917, 916/1, 1030, 1031, 1166, 1232, 1174, 1175, 1182, 904, 1297/1, 1303/1, 1306/1, 1302/1, 1315, 1317, 1103, 1237/5, 1237/3, 1059 obręb Miasto Goniądz

Brak sprzeciwu

2019-11-21

23.
ASI.6743.317.2019
Gmina Mońki
oświetlenie uliczne wzdłuż ulic Mickiewicza i Batalionów Chłopskich na działkach o numerach geodez. 390/2, 1420, 388, 389, 1421/3 w obrębie miasta Mońki oraz na działce numer 128 w obrębie Ciesze, gm. Mońki

Brak sprzeciwu

2019-11-26

24.
ASI.6743.320.2019
Idealan Sp. z o.o.
budowa kanalizacji teletechnicznej pod kabel światłowodowy typu Z-XOTKtsd o średnicy 6mm oraz wbudowanie słupów telekomunikacyjnych typu ŻN wraz z podwieszeniem kabla napowietrznego (światłowodu typu Z-XOTKtsd o średnicy 6mm) na działce nr geod. 58/14 - obręb Mońki; 58/13, 58/4 - obręb Świerzbienie; 370 - obręb Potoczyzna; 144, 152 - obręb Hornostaje; 52, 56, 59, 111 - obręb Świerzbienie; 230 - obręb Potoczyzna

 Brak sprzeciwu

2019-11-29

25.
ASI.6743.342.2019
Idealan Sp. z o.o.
budowa kanalizacji kablowej, podbudowy słupowej dla telekomnunikacyjnych linii kablowych oraz przyłączy telekomunikacyjnych
na działkach nr geod. 591, 599 i 621 - obręb Dolistowo Stare, gm. Jaświły

Brak sprzeciwu

2019-12-20

26.
ASI.6743.345.2019
Gmina Jasionówka
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasionówka polegająca na wykonaniu linii napowietrznej umieszczonej na 10 słupach żekbetowych z oprawami energooszczędnymi w pasi drogi  powiatowej Nr 1403B Jasionówka - Kujbiedy - Dobrzyniówka - dr. kraj.
Nr 8

Brak sprzeciwu

2019-12-30

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, SIECI, STACJI TRANSFORMATOROWYCH

ROK 2020

LP.
NR I DATA WPŁYWU ZGŁOSZENIA
IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA
OPIS I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

NR I DATA DECYZJI O SPRZECIWIE / INFORMACJA O BRAKU SPRZECIWU

1.
ASI.6743.34.2020
Gmina Krypno
budowa sieci wodociągowej we wsi Ruda, gm. Krypno, dz. nr 758/4, 780, 779, 773/1, 772, 760/2, 760/1, 759/2, 760/6, 760/5, 760/4, 760/3,

 

Brak sprzeciwu

2020-02-20

2.
ASI.6743.35.2020
Gmina Krypno
budowa sieci wodociągowej w Krypnie Kościelnym na dz. 279/12, 279/24, 280/10, 281/12, 383/2, 429/1

 

Brak sprzeciwu

2020-02-20

3.
ASI.6743.37.2020
Gmina Krypno
budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn (oświetlenie drogowe) w Morusach gm. Krypno na dz. 41/11, 98/2, 130, 139

 

Brak sprzeciwu

2020-02-20

4.
ASI.6743.113.2020
Gmina Mońki
budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami deszczowymi w ramach przebudowy ulic gminnych na osiedlu RReja w Mońkach: Hugo Kołłątaja, Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Czesława Miłosza na działkach 11/6, 317, 16/1, 16/37, 27/1, 11/16, 13/12, 16/17, 23/7, 17/11, 1459

Brak sprzeciwu

2020-04-06

 

5.
ASI.6743.266.2020
Gmina Krypno
budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Krypno Kościelne na dz. o nr geod. 243/1, 243/7 - obręb Krypno Kościelne, gm. Krypno

 

Brak sprzeciwu

2020-07-21

6.
ASI.6743.353.2020
Gmina Knyszyn
budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Knyszyn ul. Zamoyskiego, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 2327, 1417, 2300/2, 2216/1, 2217/1, 2218/1, 2230/1, 2231/1, 2232/1, 2234/1, 2235/1, 2236, 2237/3, 2238/1, 2239/1, 2240/2, 2240/3, 2241/2, 2242/2, 2243/2, 2244/2, 1380, obręb ew. 0054 Knyszyn, jednostka ew. 200804_4 Knyszyn - miasto

Brak sprzeciwu

2020-09-28

7.
ASI.6743.370.2020
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Mońkach
sp. z o.o.
budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią ścieków oraz kanałem tłocznym w miejscowości Ciesze, gm. Mońki na dz. geod. nr 128, 133, 1687

 Brak sprzeciwu

2020-10-07

8.
ASI.6743.494.2020
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Mońkach
sp. z o.o.
budowa sieci sanitarnej z przyłączami, przepompownią ścieków oraz kanałem tłocznym - zasilanie w energię elektryczną, na działce ozn. nr geod. 214, obręb 0002 Ciesze, gm. Mońki

Brak sprzeciwu

2020-01-08

9.
ASI.6743.510.2020
Jarosław Rafałowski
Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2,7m3 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce ozn. nr geod. 27, położonej w Jaskach, gm. Mońki

 Brak sprzeciwu

2021-01-20

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, SIECI, STACJI TRANSFORMATOROWYCH

ROK 2021

1. ASI.6743.20.2021 Artur Rafałko Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2,7m3 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, położonego w Mońkach  przy ul. Kwiatowej, na działce ozn. nr geod. 111/41

Brak sprzeciwu

2021-02-20

2. ASI.6743.51.2021 Tomasz Adasiewicz Instalacja zbiornikowa na gaz płynny zasilana ze zbiornika o pojemności 2700 litrów naziemnego

Brak sprzeciwu

2021-03-25

3. ASI.6743.104.2021 PGE Dystrybucja S.A. Linia kablowa Nn 0,4 kV ze złączem kablowym, na działkach ozn. nr geod. 107/12, 205/1, 108/22, położonych     w obrębie ewidencyjnym Kołodzież,     gm. Mońki

 Brak sprzeciwu

2021-05-05

4. ASI.6743.106.2021 Jerzy Żyłkowski Instalacja zbiornikowa na gaz płynny     z pojedynczym zbiornikiem o pojemności 2700l wraz z pojedynczym przyłączem gazowym przeznaczona do zasilania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie zagrodowej, obręb Krasne Stare, gm. Jasionówka, działka nr geod. 250

 Brak sprzeciwu

2021-05-05

5. ASI.6743.137.2021 Danuta Teresa Zubowicz Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem przeznaczonym do zasilania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, obręb Jasionówka, gm. Jasionówka, działka nr geod. 688/5

  Brak sprzeciwu

2021-06-04

6. ASI.6743.142.2021 Sandra Magdalena Chmielewska Instalacja zbiornikowa na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 przyłącze gazowe na gaz płynny do budynku mieszkalnego jednorodzinnego; Nowiny Kasjerskie, gm. Knyszyn, dz. nr 233/2

 

 Brak sprzeciwu

2021-05-26

 

7. ASI.6743.152.2021 Mariusz Lewkowicz Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny zasilanej ze zbiornika o pojemności 2700 litrów naziemnego wraz z doziemną instalacją gazową, Knyszyn, Dz. nr 2254/2

Brak sprzeciwu

2021-05-27

8. ASI. 6743.172.2021 Tomasz Szypcio Projekt budowlany instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego instalacji gazowej, Mońki, dz. nr 1536

Brak sprzeciwu

2021-06-08

9. ASI.6743.176.2021 Seweryna Jankowska Projekt budowlany instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego instalacji gazowej, Mońki, dz. nr 1566

 Brak sprzeciwu

2021-06-10

10. ASI.6743.177.2021 Krzysztof Szeszko Projekt budowlany instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego instalacji gazowej, Mońki, dz. nr 1538

Brak sprzeciwu

2021-06-10

11. ASI.6743.184.2021 Bronisław Rudzik Projekt budowlany instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego instalacji gazowej, Mońki, dz. nr 959

Brak sprzeciwu

2021-06-11

12. ASI.6743.194.2021 Anita Brygida Wysocka Instalacja zbiornikowa na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2700dm3, przyłączem gazowym oraz instalacją gazową zewnętrzna i wewnętrzną w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Knyszyn, Dz. nr 2115

Brak sprzeciwu

2021-06-23

13. ASI.6743.208.2021 Jolitta Jadwiga Dec Instalacja zbiornikowa gazu płynnego z jednym naziemnym zbiornikiem o poj. 2700l i przyłącze gazowe do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Jaświły, dz. nr 83/20

 Brak sprzeciwu

2021-07-05

14. ASI.6743.210.2021 Gmina Mońki Sieć kanalizacji deszczowej z instalacją doziemną elektryczną w ul. Jana Kilińskiego w Mońkach po dz. o nr geod. 325/1 i 326/2 obręb 0334 Mońki

Brak sprzeciwu

2021-07-07

15. ASI.6743.211.2021 Gmina Mońki Budowa sieci kanalizacji deszczowej z instalacją elektryczną w ul. Skarbowej w Mońkach po dz. o nr geod. 334/1 i 335 obręb 0334 Mońki

Brak sprzeciwu

2021-07-07

16 ASI.6743.221.2021 Adam Biędzio Instalacja zbiornikowa na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3  i przyłącze gazowe na gaz płynny do budynku mieszkalnego jednorodzinnego; Mońki, dz. nr 410

Brak sprzeciwu

2021-07-09

17. ASI.6743.233.2021 Piotr Rzepecki Instalacja zbiornikowa gazu płynnego V=4850dm3 ze zbiornikiem naziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Jasionóweczka,      dz. nr 28/1

Brak sprzeciwu

2021-07-19

18. ASI.6743.263.2021 Antoni Radomski Instalacja zbiornikowa gazu płynnego z jednym naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700l i przyłącze gazowe do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Jaświły, dz. nr 174/4

Brak sprzeciwu

2021-08-05

19. ASI.6743.283.2021 Krzysztof Mikita Instalacja zbiornikowa na gaz płynny zasilana ze zbiornika o pojemności 2700l naziemnego wraz z doziemną instalacją gazową, Kalinówka Królewska, dz. nr 678/1

Brak sprzeciwu

2021-08-26

20. ASI.6743.284.2021 Jan Wiszowaty Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 4850l wraz z pojedynczym przyłączem gazowym przeznaczona do zasilania inst. gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Boguszewo dz. nr 439, 440, 441

 Brak sprzeciwu

2021-08-28

21.

ASI.6743.317.2021

Stanisław Chodkiewicz Doziemna Instalacja gazowa wraz ze zbiornikiem podziemnym LPG o poj. 4850dm3 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej; Żodzie, dz. nr 139/7

 Brak sprzeciwu

2021-09-17

22.

ASI.6743.332.2021

Bogdan Hryniewicki

Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego instalacji gazowej.Mońki, dz. nr 1169/15

 Brak sprzeciwu 2021-10-08

23.

ASI.6743.334.2021

Jerzy Milewski

Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego instalacji gazowej. Mońki, dz. nr 1730/3

  Brak sprzeciwu 2021-10-08

24.

ASI.6743.353.2021

Kazimierz Kapica

Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego instalacji gazowej. Mońki, dz. nr 458/6  Brak sprzeciwu 2021-10-08
25.

ASI.6743.363.2021

ZGKiM w Mońkach Sp. z o. o.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, Mońki, dz. nr 1193/1

Inwestor wycofał zgłoszenie dnia 2021-10-13

Decyzja umarzająca postępowanie z dnia 2021-10-26

26.

ASI.6743.365.2021

Danuta Gołębiewska

Instalownie wewnątrz i na zewnątrz użytkowalnego budynku mieszklanego instalacji gazowej. Mońki, dz. nr 1277

 Brak sprzeciwu

2021-11-02

27.

ASI.6743.373.2021

PGE Dystrybucka S.A

Budowa linii kablowej nn 0,4kv ze złączami kablowymi. Ruda, dz. nr 800, 808, 758/4, 693/1, 692/1.

 Brak sprzeciwu

2021-11-04

28.

ASI.6743.375.2021

Aneta Kochańska

Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700l i przyłącze gazowe oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej; Zofiówka, Dz. Nr 55/1

 Brak sprzeciwu

2021-11-05

29.

ASI.6743.376.2021

Renata Filipiuk

Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego instalacji gazowej. Mońki, dz. nr 1266/2

 Brak sprzeciwu

2021-11-06

30.

ASI.6743.387.2021

Gmina Goniądz

Budowa linii napowietrznej oświetleniowej w Goniądzu na ulicy Społecznej, Goniądz, dz. nr 939

Sprzeciw przyjęcia zgłoszenia

Decyzja z dnia

2021-12-29

31.

ASI.6743.388.2021

Gmina Goniądz

Budowa linii napowietrznej oświetleniowej w Goniądzu na ulicy Demokratycznej, Goniądz, dz. nr 250

 Brak sprzeciwu

2021-12-30

32.

ASI.6743.393.2021

Halina Piasecka

Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazowej, Knyszyn-Zamek, Dz. nr 7/6

Brak sprzeciwu

2021-11-24

33.

ASI.6743.394.2021

Paweł Rafałowski

Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazowej, Knyszyn-Zamek, Dz. nr 7/6

Brak sprzeciwu

2021-11-24

34.

ASI.6743.395.2021

Anna Grondek

Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazowej, Knyszyn-Zamek, Dz. nr 7/6

Brak sprzeciwu

2021-11-24

35.

ASI.6743.396.2021

Celina Grom

Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazowej, Knyszyn-Zamek, Dz. nr 7/6

Brak sprzeciwu

2021-11-24

36.

ASI.6743.397.2021

Magdalena Michałowska

Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazowej, Knyszyn-Zamek, Dz. nr 7/6

Brak sprzeciwu

2021-11-24

37.

ASI.6743.398.2021

Tomasz Wojtaszewski

Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazowej, Knyszyn-Zamek, Dz. nr 7/6

Brak sprzeciwu

2021-11-24

38.

ASI.6743.399.2021

Adam i Katarzyna Gołaszewski

Budowa podziemnego zbiornika 2700 l z instalacją zbiornikową dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Krypno Wielkie, dz. nr 224

Brak sprzeciwu

2021-11-26

39.

ASI.6743.405.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach        Sp. z o.o.

Sieć wodociągowa o łącznej długości o łącznej długości 1192,5 mb Kiślak - Kulesze, Dz. Nr 56/8, 576/3

 

Brak sprzeciwu

2021-12-10

40.

ASI.6743.415.2021

Czesław Rafałko

Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego instalacji gazowej wraz z budową naziemnego zbiornika na gaz płynny o poj. 2700 l, Mońki, Dz. nr 44/1

Brak sprzeciwu

2021-12-29

41.

ASI.6743.416.2021

Gmina Goniądz Budowa linii napowietrznej oświetleniowej, Szafranki, Dz. nr 350

Brak sprzeciwu

2022-01-21

42.

ASI.6743.419.2021

Norbert Wasiluk Instalacja zbiornikowa z jednym zbiornikiem naziemnym o poj. 4,85m3 na gaz płynny do istn. budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Góra, dz. nr 1163/4

Brak sprzeciwu

2022-01-01

43.

ASI.6743.423.2021

Anna Tryniszewska Podziemny zbiornik na gaz płynny 4850l z instalacją zbiornikową i wewnętrzną instalacją gazową na gaz płynny; Krypno Kościelne, dz. nr 116

Brak sprzeciwu

2022-01-14

44.

ASI.6743.425.2021

Gmina Goniądz Budowa linii napowietrznej oświetleniowej w Goniądzu na ulicy Społecznej, dz. nr 939

Brak sprzeciwu

2022-01-21

45.

ASI.6743.426.2021

Gmina Goniądz Budowa linii napowietrznej oświetleniowej w Goniądzu na ulicy Mostowej, dz. nr 346

Brak sprzeciwu

2022-01-21

46.

ASI.6743.427.2021

Gmina Goniądz Budowa linii napowietrznej oświetleniowej w Goniądzu na ulicy Nadbiebrzańskiej, Dz. nr 461

Brak sprzeciwu

2022-01-21

47.

 ASI.6743.428.2021

Gmina Goniądz Budowa linii napowietrznej oświetleniowej ul. Wojska Polskiego/DW 670, Goniądz dz. nr 1174; Łazy, Dz. nr 2/2

Brak sprzeciwu

2022-01-21

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, SIECI, STACJI TRANSFORMATOROWYCH

ROK 2022

1.

ASI.6743.8.2022

Gmina Krypno Budowa sieci wodociągowej w m. Ruda, gm. Krypno  dz. nr 467/2, 447/1 i 447/2

Brak sprzeciwu

2022-02-03

2.

ASI.6743.17.2022

Izabela Broź Doziemna instalacja gazowa wraz ze zbiornikiem podziemnym LPG o poj. 2700 dm3 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego; Ruda, dz. nr 412/2

Brak sprzeciwu

2022-02-09

3.

ASI.6743.19.2022

Grzegorz i Grażyna Kuczyńscy Budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym; Zubole; Dz. nr 20/2 i 19/10

Brak sprzeciwu

2022-02-10

4.

ASI.6743.22.2022

Grażyna i Grzegorz Kuczyńscy Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2,7m3 przeznaczonej do zasilania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym; Zubole; Dz. nr 20/2 i 19/10

Brak sprzeciwu

2022-02-17

5.

ASI.6743.25.2022

SOBIESKI PIEKARNIA Dorota i Andrzej Zakrzewscy Sp. J. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku handlowo-usługowego (piekarnia) instalacji gazowej, Mońki, dz. nr 1369/3

Brak sprzeciwu

2022-02-23

6.

ASI.6743.28.2022

Robert Ciborowski Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o poj. 2700l przeznaczona do zasilania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Trzcianne, dz. nr 201

 

Brak sprzeciwu

2022-02-24

7. ASI.6743.29.2022 Gmina Knyszyn Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (dz. nr 1422/8, 2493, 680/4 - obręb Knyszyn; dz. nr 1700/1 i 1700/2 - obręb Grądy, Poniklica, Wodziłówka)

Brak sprzeciwu

2022-02-24

8. ASI.6743.39.2022 PSG Sp. z o. o. Sieć gazowa średniego ciśnienia do 0,50 Mpa - PE 63x5,80 mm; L=52,0 m, Mońki dz. nr 593/2 i 575

Brak sprzeciwu

2022-03-09

9. ASI.6743.49.2022 Bożenna Golecka Instalacja gazowa doziemna i wewnętrzna w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Mońki dz. nr 750

Brak sprzeciwu

2022-03-12

10. ASI.6743.60.2022 Henryk Dziuba Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o poj. 2700l wraz z przyłączem gazowym oraz instalowanie na zewnątrz i wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej; Jaświły, dz. nr 168/4

 

Brak sprzeciwu

2022-03-18

11. ASI.6743.61.2022 Grzegorz Wojtach Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o poj. 2700l wraz z przyłączem gazowym oraz instalowanie na zewnątrz i wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej; Jaświły, dz. nr 171/2

 

Brak sprzeciwu

2022-03-18

12. ASI.6743.69.2022 Krystyna Moniuszko Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o poj. 2700l wraz z przyłączem gazowym oraz instalowanie na zewnątrz i wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej; Mońki, dz. nr 933

Brak sprzeciwu

2022-03-25

13. ASI.6743.75.2022 Gmina Mońki Budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia oświetlenia alejek amfiteatru w miejscowości Mońki, Mońki, dz. nr 192/3 i 192/4

Brak sprzeciwu

2022-03-29

14. ASI.6743.77.2022 Gmina Mońki Budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia oświetlenia ulicznego przy ul. Magazynowej w miejscowości Mońki, Mońki, dz. nr 1734 i 1332/2

Brak sprzeciwu

2022-03-29

15. ASI.6743.78.2022 Gmina Goniądz Budowa linii oświetleniowej, ul. Nadbiebrzańska, Goniądz, dz. nr 461 i 459

Brak sprzeciwu

2022-03-31

16. ASI.6743.79.2022 Gmina Goniądz Budowa linii napowietrznej oświetleniowej, ul. Demokratyczna, Goniądz, dz. nr 250

Brak sprzeciwu

2022-03-31

17. ASI.6743.80.2022 Krystyna Bielska Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 2,7m3 przeznaczona do zasilania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, Knyszyn, dz. nr 2382

Brak sprzeciwu

2022-03-31

18. ASI.6743.83.2022 Gmina Goniądz Budowa linii napowietrznej oświetleniowej, Szafranki, gm. Goniądz, dz. nr 350 i 378/3

Brak sprzeciwu

2022-03-31

19. ASI.6743.88.2022 Robert Arciszewski Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Długołęka, Dz. nr 167/3 Art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
20. ASI.6743.93.2022 Sarafruit Sp. z o. o. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o poj. 2,7m3 przeznaczonej do zasilania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz instalowanie wewnątrz użytkowalnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, Ruda, dz. nr 685/1

Brak sprzeciwu

2022-04-12

21. ASI.6743.104.2022 Artur Kupiński

Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700l wraz z przyłączem gazowym oraz instalowanie na zewnątrz i wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, Jaświły, dz. nr 166/3

Brak sprzeciwu

2022-04-22

22. ASI.6740.107.2022 Karol Cudek

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Kruszyn, dz. nr 170/3

Art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
23. ASI.6740.122.2022 Gmina Mońki

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wyzwolenia w Mońkach po dz. o nr geod. 498, 1209/2, 1209/3, 1220/1 i 1220/2

Brak sprzeciwu

2022-06-08

24. ASI.6743.124.2022 Gmina Goniądz

   Budowa linii oświetleniowej                ul. Mostowa, dz. nr 346, Goniądz

Brak sprzeciwu

2022-06-21

25. ASI.6743.125.2022 P.E.C. w Mońkach Sp. z o.o.

Budowa i przebudowa sieci cieplnej z przyłączami w Mońkach na dz. nr 297/5, 297/6, 298/21, 300 i 301, Mońki

Brak sprzeciwu

2022-06-14

26. ASI.6743.136.2022 Gmina Krypno

Budowa sieci wodociągowej w Krypnie Kościelnym gm. Krypno, dz. nr ewid.: 30 (obręb Krypno Wielkie); 90/7, 89/6, 89/8, 88/2, 87/2, 86/4, 451, 92/16, 94/11 (obręb Krypno Kościelne).

Brak sprzeciwu

2022-06-23

27. ASI.6743.149.2022 Joanna Załoga

Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego instalacji gazowej, Mońki, Dz. nr 459/5

Brak sprzeciwu

2022-06-04

28. ASI.6743.192.2022 PGE Dystrybucja S.A.

Budowa linii napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi, Knyszyn, Dz. nr 1891, 401/11, 400/2, 1427, 400/4, 1428, 421/5, 400/5, 1749, 403/23, 403/26

Brak sprzeciwu

2022-07-13

29. ASI.6743.193.2022 Gmina Goniądz

Budowa linii oświetleniowej w miejscowości Białosuknia, Dz. nr 282/1, 257/11 i 257/12

Brak sprzeciwu

2022-07-16

30. ASI.6743.201.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Sieć gazowa średniego ciśnienia do 0,5MPa, Mońki, dz. nr 439/6

Brak sprzeciwu

2022-07-26

31. ASI.6743.202.2022 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach Sp. z o.o.

Sieć wodociągowa z przyłączami oraz sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, Obręb Świerzbienie: 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/16, 25/17, 25/18, 25/19, 25/20, 25/21, 25/22, 25/23; obręb Mońki (25/20, 25/22, 25/23, 25/24, 25/25, 25/26, 25/27, 25/28, 25/29, 25/32, 25/33, 1459

Inwestor wycofał zgłoszenie dnia 2022-07-08

Decyzja umarzająca postępowanie z dnia 2022-07-11

32. ASI.6743.209.2022 Karol Mazur

Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o poj. 2700l przeznaczonej do zasilania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej; Mońki, dz. nr 943

Brak sprzeciwu

2022-07-30

33. ASI.6743.227.2022 Piotr Buraczewski

Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn-0,4kV; Morusy, Dz. nr 2

Brak sprzeciwu

2022-08-11

34. ASI.6743.233.2022 Gmina Krypno

Budowa sieci wodociągowej w Krypnie Wielkim na części działek nr ewid. 339/1, 339/2 i 195

Brak sprzeciwu

2022-08-12

35. ASI.6743.235.2022 Gmina Krypno Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Długołęka, dz. nr ewid. 451/5, 862, 863, 864, 890, 894, 852/1

Brak sprzeciwu

2022-08-13

36. ASI.6743.237.2022 Radosław Poliński

Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego instalacji gazowej; Mońki, dz. nr 58/25

Brak sprzeciwu

2022-08-16

37. ASI.6743.245.2022 PGE Dystrybucja S.A.

Budowa przyłącza elektroenergetycznego SN-15kV; Długołęka, dz. nr 722/1

Brak sprzeciwu

2022-08-25

38. ASI.6743.273.2022 Antoni Kramkowski

Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o poj. 2700l przeznaczona do zasilania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej

Trzcianne; dz. nr 47/2; 271; 46/7

Brak sprzeciwu

2022-09-27

39. ASI.6743.282.2022 Gmina Mońki

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w zakresie: linii kablowej oświetleniowej wraz ze słupem oświetleniowym na drodze powiatowej

Hornostaje; dz. nr 2; 5/1

 

Brak sprzeciwu

2022-10-03

40. ASI.6743.283.2022 Gmina Mońki

Budowa elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego

Łupichy; dz. nr 92; 108

 

Brak sprzeciwu

2022-10-03

41. ASI.6743.301.2022 Wojciech Średnicki

Wewnętrzna i doziemna instalacja gazowa do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Mońki, Dz. nr 1531

Brak sprzeciwu

2022-10-15

42. ASI.6743.303.2022

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o.

Sieć wodociągowa

Zblutowo; dz. nr 104, 154, 156

 

Brak sprzeciwu

2022-10-21

43. ASI.6743.304.2022

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o.

Sieć wodociągowa

Osada Hornostaje; dz. nr 77, 68/14, 68/29

 

Brak sprzeciwu

2022-10-21

44. ASI.6743.306.2022

Leszek Sienkiewicz

Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o poj. 2700l przeznaczona do zasilania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, Krypno Kościelne, Dz. nr 366

Brak sprzeciwu

2022-10-27

45. ASI.6743.313.2022

Jan Tuklis

Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 4850dm3 przeznaczonym do zasilania instalacji gazowej wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Trzcianne; dz. nr 4/30

 

Brak sprzeciwu

2022-10-31

46. ASI.6743.322.2022

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami

Ciesze; dz. nr 211

 

Brak sprzeciwu

2022-11-03

47. ASI.6743.340.2022

Dariusz Fadrowski

Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, Mońki, dz. nr 1530

Brak sprzeciwu

2022-11-12

48. ASI.6743.352.2022

Tomasz Jacek Sowa

Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym podziemnym zbiornikiem o pojemności 2700l przeznaczonej do zasilania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz  instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, Goniądz, dz. nr 127, 128,129, 130, 131, 249, 132, 133

Sprzeciw przyjęcia zgłoszenia

Decyzja z dnia

2022-12-20

49. ASI.6743.457.2022

Rafał Maciuch

Wewnętrzna instalacja gazowa w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Owieczki, dz. nr 108/3

Brak sprzeciwu

2022-12-02

50. ASI.6743.519.2022

Wojciech Olechno

Instalacja gazowa doziemna oraz wewnętrzna w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Mońki dz. nr 111/44

Brak sprzeciwu

2022-12-14

51. ASI.6743.520.2022

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Budowa sieci wodociągowej, Mońki, dz. nr 385/10 i 1686, Ciesze, dz. nr 275 i 276

Umorzenie postępowania

Decyzja z dnia 30.12.2022r.

52. ASI.6743.521.2022

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, Mońki, dz. nr 133/1, 150/7, 150/13, 150/21

Brak sprzeciwu

2022-12-15

53. ASI.6743.525.2022

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej z przyłączami, Świerzbienie, dz. nr 25/21, 25/22, 25/23, Mońki, dz. nr 25/20, 25/32, 25/33, 1459

Brak sprzeciwu

2022-12-19

54. ASI.6743.526.2022

Teresa i Jerzy Baworscy

Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego instalacji gazowej, Mońki, dz. nr 1511

Brak sprzeciwu

2022-12-17

55. ASI.6743.531.2022

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Budowa sieci wodociągowej, Mońki, dz. nr 440, 439/5, 371, 372, 375, 377/2, 378/3, 378/4, 378/2 i Zblutowo, dz. nr 168/4, 169

Brak sprzeciwu

2023-01-17

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, SIECI, STACJI TRANSFORMATOROWYCH

ROK 2023

1. ASI.6743.59.2023

Wojciech Kaczmarek

Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700l przeznaczona do zasilania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz  instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, Krzecze, dz. nr 30/8

Brak sprzeciwu

2023-03-07

2. ASI.6743.64.2023

Zbigniew Antoni Kulikowski

Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, Mońki, dz. nr 960

Brak sprzeciwu

2023-03-10

3. ASI.6743.65.2023

Marzena Moniuszko

Budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. 38m2, Słomianka, dz. nr 47/1

Decyzja umarzająca

2023-02-22

4. ASI.6743.74.2023

Aneta Bujnowska

Budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy do 70m2, Krasne Małe, dz. nr 10

Art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
5. ASI.6743.91.2023

Gmina Krypno

Budowa doziemnej sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nN oraz budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nN, Peńskie, dz. nr 2/1, 132, 40, 747

Brak sprzeciwu

2023-04-14

6. ASI.6743.93.2023

Jarosław Masłowski

Budowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych, Cisówka, dz. nr 1767/5, 1748

 

Brak sprzeciwu

2023-03-30

7.

ASI.6743.97.2023

Stanisław Wyłuda

Instalacja gazowa doziemna oraz wewnętrzna w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Mońki, dz. nr 22/63

 

Brak sprzeciwu

2023-02-23

8. ASI.6743.98.2023

Marian Jabłoński

Instalacja gazowa doziemna oraz wewnętrzna w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Mońki, dz. nr 867

 

Brak sprzeciwu

2023-02-23

9. ASI.6743.99.2023

Mirosław Grabowski

Instalacja gazowa doziemna oraz wewnętrzna w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Mońki, dz. nr 866

Brak sprzeciwu

2023-02-23

10. ASI.6743.107.2023

Tomasz Jacek Sowa

Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym podziemnym zbiornikiem o pojemności 2700l przeznaczonej do zasilania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz  instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, Goniądz, dz. nr 127, 128,129, 130, 131, 249, 132, 133

 

Brak sprzeciwu

2023-04-06

11. ASI.6743.112.2023

Bożena Cybulska

Instalacja gazowa doziemna oraz wewnętrzna w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Mońki, dz. nr 1057

 Brak sprzeciwu

2023-04-08

12. ASI.6743.118.2023

Halina Rogińska

Instalacja gazowa doziemna oraz wewnętrzna w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Mońki, dz. nr 17/7 i 1498

Brak sprzeciwu

2023-04-15

 

13. ASI.6743.119.2023

Kazimierz Kuć

Instalacja gazowa doziemna oraz wewnętrzna w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Mońki, dz. nr 111/28

Brak sprzeciwu

2023-04-15

14. ASI.6743.120.2023

Adam Lipiszko

Budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. zabudowy 65m2, Łękobudy, dz. nr 29/2

Art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
15. ASI.6743.128.2023

BIOFERMA K.P. Biedrzycki, R.K. Biedrzycki Sp. c.

Zewnętrzna instalacja gazu (2 zbiorniki naziemne o poj. 6400l każdy), Kołodzież, dz. nr 214/2

 

Sprzeciw przyjęcia zgłoszenia

2023-05-08

16. ASI.6743.129.2023

Karol Piotr Biedrzycki

Zewnętrzna instalacja gazu (zbiornik naziemny o poj. 6400l), Kołodzież, dz. nr 63/6

 

Sprzeciw przyjęcia zgłoszenia

2023-05-08

17. ASI.6743.131.2023

Daniel Tadeusz Biedrzycki

Zewnętrzna instalacja gazu (1 zbiornik naziemny i 1 zbiornik podziemny o poj. 6400l każdy), Kołodzież, dz. nr 63/8

 

Sprzeciw przyjęcia zgłoszenia

2023-05-08

18. ASI.6743.134.2023

Tomasz Kamiński

Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o poj. 2700dm3 przeznaczonym do zasilania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Niewiarowo, dz. nr 93/2 i 93/5

 

Brak sprzeciwu

2023-04-24

19. ASI.6743.135.2023

Sylwester Kamiński

Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o poj. 4850dm3 przeznaczonym do zasilania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z częścią usługową, Trzcianne, dz. nr. 223, 224

 

Brak sprzeciwu

2023-04-24

20. ASI.6743.150.2023

Małgorzata Szubzda

Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie zagrodowej, Peńskie, dz. nr 580/2

Art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
21. ASI.6743.155.2023

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Budowa osiedlowej sieci cieplnej z przyłączami w Mońkach, dz. nr 1039/4, 1040/1, 1040/4

Brak sprzeciwu

2023-04-24

22. ASI.6743.159.2023

"Okrąglak" Usługi Tartaczne Handel Drewnem Teresa Mroczko

Budowa kablowej linii (przyłącza) elektroenergetycznej SN-15kV, Hornostaje, dz. nr 239/2, 239/7, 239/9, 246

23. ASI.6743.169.2023

Ewelina Borkowska

Instalacja gazowa doziemna oraz wewnętrzna w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Mońki, dz. nr 111/31

24. ASI.6743.175.2023

Jerzy Dziewiątkowski

Przebudowa wiatrołapu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Długołęka, dz. nr 106

25. ASI.6743.195.2023

Jerzy Gudel

Instalacja zbiornika naziemnego gazu płynnego o poj. 2,7m3 wraz z przyłączem i wewnętrzną instalacją gazową do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Zabiele, dz. nr 575/2

26 ASI.6743.196.2023

Helena Zalewska

Instalacja gazowa doziemna zewnętrzna oraz wewnętrzna w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Mońki, dz. nr 1047

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Kakareko

Data wytworzenia: 2015-07-01

Wprowadzający: Marzena Kakareko

Data wprowadzenia: 2015-07-22

Data modyfikacji: 2023-05-17

Opublikował: Marzena Kakareko

Data publikacji: 2015-07-22