inne_akty_od_1999

dodanie informacji z dnia 24.04.2018 r.

Inne dokumenty publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego od 1999 r.

Link do wszystkich aktów publikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego przez organy wydające od 2009 r.:

- Rada Powiatu w Mońkach,
- Zarząd Powiatu w Mońkach,
- Starosta Moniecki
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Nr
Pozycja
Data
Rodzaj
Grupa
Nr
z dnia
Przedmiot
13
134
28 kwietnia 2000 r.
aneks
Porozumienia
5
10 marca 1999 r.
w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
13
135
28 kwietnia 2000 r.
aneks
Porozumienia
3
29 marca 1999 r.
w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
15
231
10 maja 1999 r.
porozumienie
Porozumienia
 
8 kwietnia 1999 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu Prawo o ruchu drogowym.
15
232
10 maja 1999 r.
porozumienie
Porozumienia
 
8 kwietnia 1999 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu Prawa budowlanego.
15
233
10 maja 1999 r.
porozumienie
Porozumienia
 
16 kwietnia 1999 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu Prawo o ruchu drogowym.
15
234
10 maja 1999 r.
porozumienie
Porozumienia
 
16 kwietnia 1999 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu Prawo o ruchu drogowym.
15
235
10 maja 1999 r.
porozumienie
Porozumienia
 
16 kwietnia 1999 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu Prawa budowlanego.
23
367
20 lipca 1999 r.
porozumienie
Porozumienia
 
27 kwietnia 1999 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu Prawa o ruchu drogowym.
23
368
20 lipca 1999 r.
porozumienie
Porozumienia
 
24 kwietnia 1999 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu Prawa o ruchu drogowym.
23
369
20 lipca 1999 r.
porozumienie
Porozumienia
 
24 kwietnia 1999 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu Prawa budowlanego.
 
1
13
10 stycznia 2000 r.
porozumienie
Porozumienia
 
17 grudnia 1999 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu Prawo o ruchu drogowym
1
12
10 stycznia 2000 r.
porozumienie
Porozumienia
 
20 grudnia 1999 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu Prawa o ruchu drogowym
1
14
10 stycznia 2000 r.
porozumienie
Porozumienia
 
20 grudnia 1999 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu Prawo o ruchu drogowym
1
15
10 stycznia 2000 r.
porozumienie
Porozumienia
 
20 grudnia 1999 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu Prawa o ruchu drogowym
15
172
26 maja 2000 r.
zarządzenie
Pomoc społeczna
8/2000
17 maja 2000 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach.
31
485
27 grudnia 2000 r.
aneks
Porozumienia
4
6 grudnia 2000 r.
do porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Monieckim a nadleśniczym Nadleśnictwa Rajgród w Tamie zawartego dnia 10 marca 1999 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną...
31
486
27 grudnia 2000 r.
aneks
Porozumienia
4
6 grudnia 2000 r.
do porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Monieckim a nadleśniczym Nadleśnictwa Knyszyn w Mońkach zawartego dnia 29 marca 1999 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną...
4
71
20 lutego 2001 r.
zarządzenie
Pomoc społeczna
4/2001
26 stycznia 2001 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu monieckiego
50
835
18 października 2001 r.
aneks
Porozumienia
5
8 października 2001 r.
w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
50
836
18 października 2001 r.
aneks
Porozumienia
5
8 października 2001 r.
w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa - Nadleśnictwo Rajgród
2
37
24 stycznia 2002 r.
zarządzenie
Pomoc społeczna
1/02
14 stycznia 2002 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu monieckiego
17
469
27 maja 2002 r.
porozumienie
Porozumienia
 
15 kwietnia 2002 r.
w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa pomiędzy Starostą Monieckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rajgród w Tamie
17
474
27 maja 2002 r.
aneks
Porozumienia
6
29 marca 2002 r.
w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa pomiędzy Starostą Monieckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Knyszyn w Mońkach
 
40
974
26 sierpnia 2002 r.
porozumienie
Szkoły
 
28 czerwca 2002 r.
zawarte w dniu 28 czerwca 2002 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Mońkach a Zarządem Miasta Goniądza w sprawie organizacji i prowadzenia szkolnego schroniska młodzieżowego
74
1474
2 grudnia 2002 r.
uchwała
Likwidacja szkoły
XL/169/02
9 sierpnia 2002 r.
w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym "Promyk" w Goniądzu
7
253
9 stycznia 2003 r.
aneks
Porozumienia
 
6 grudnia 2002 r.
w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
7
254
9 stycznia 2003 r.
aneks
Porozumienia
 
6 grudnia 2002 r.
w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
16
432
12 lutego 2003 r.
zarządzenie
Pomoc społeczna
2/03
17 stycznia 2003 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu monieckiego w 2003 roku.
21
543
3 marca 2003 r.
aneks
Porozumienia
 
10 lutego 2003 r.
nadzór nad gospodarką leśną
21
544
3 marca 2003 r.
aneks
Porozumienia
 
10 lutego 2003 r.
nadzór nad gospodarką leśną
49
1042
23 maja 2003 r.
ogłoszenie
Niepełnosprawni
 
 
w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych
131
2658
17 grudnia 2003 r.
aneks
Porozumienia
3
4 grudnia 2003 r.
w sprawie do porozumienia zawartego w dniu 15 kwietnia 2002 r. pomiędzy Starostą Monieckim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rajgród w Tamie w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną
131
2659
17 grudnia 2003 r.
aneks
Porozumienia
9
4 grudnia 2003 r.
w sprawie do porozumienia zawartego w dniu 29 marca 1999 r. pomiędzy Starostą Monieckim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Knyszyn w Mońkach w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną
12
269
2 lutego 2004 r.
aneks
Porozumienia
10
15 stycznia 2004 r.
w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa pomiędzy Starostą Monieckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Knyszyn
12
268
2 lutego 2004 r.
aneks
Porozumienia
4
15 stycznia 2004 r.
w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa pomiędzy Starostą Monieckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rajgród w Tamie.
17
351
16 lutego 2004 r.
zarządzenie
Pomoc społeczna
6/2004
28 stycznia 2004 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu monieckiego w 2004 roku.
17
355
16 lutego 2004 r.
sprawozdanie
Sprawozdania
 
17 lutego 2004 r.
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Mońkach z działań podjętych w 2003 r.
100
1464
12 lipca 2004 r.
porozumienie
Porozumienia
 
22 czerwca 2004 r.
w sprawie organizacji i prowadzenia szkolnego schroniska młodzieżowego w Szkole Podstawowej w Goniądzu oraz w Szkole Podstawowej w Osowcu w miesiącach lipcu i sierpniu 2004 r.
169
2247
15 listopada 2004 r.
aneks
Porozumienia
11
3 listopada 2004 r.
Aneks do porozumienia zawartego w dniu 29 marca 1999 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
31
479
5 lutego 2005 r.
aneks
Porozumienia
12
12 stycznia 2005 r.
w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa - Nadleśnictwo Knyszyn
31
480
5 lutego 2005 r.
aneks
Porozumienia
5
12 stycznia 2005 r.
w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa - Nadleśnictwo Rajgród
38
562
15 lutego 2005 r.
zarządzenie
Pomoc społeczna
8/05
2 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu monieckiego w 2005 roku.
46
640
25 lutego 2005 r.
sprawozdanie
Sprawozdania
 
11 lutego 2005 r.
sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2004 r.
156
1813
28 czerwca 2005 r.
porozumienie
Drogi, ulice
 
10 czerwca 2005 r.
w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jaświły zarządzania na okres 10 lat części działki oznaczonej nr geod. 190 o pow. 0,3748ha, położonej na terenie wsi Dolistowo Stare
162
1858
4 lipca 2005 r.
porozumienie
Porozumienia
 
16 czerwca 2005 r.
w sprawie przekazania przez powiat moniecki do prowadzenia Gminie Goniądz szkolnego schroniska młodzieżowego przy SP w Goniądzu ...
162
1859
4 lipca 2005 r.
porozumienie
Porozumienia
 
16 czerwca 2005 r.
w sprawie zakładania i prowadzenia przez Gminę Goniądz publicznych placówek oświatowo-wychowawczych ...
126
1215
10 maja 2006 r.
porozumienie
Porozumienia
 
24 kwietnia 2006 r.
w sprawie powierzenia pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa Nadleśniczym Nadleśnictwa Rajgród w Tamie
193
1870
27 lipca 2006 r.
porozumienie
Przyroda
 
10 lipca 2006 r.
w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębie działania stron.
6
68
10 stycznia 2007 r.
informacja
inne
 
5 stycznia 2007 r.
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie m. Mońki
52
421
1 marca 2007 r.
zarządzenie
Pomoc społeczna
10/07
20 lutego 2007 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu monieckiego w 2007 roku.
52
425
1 marca 2007 r.
aneks
Porozumienia
 
15 lutego 2007 r.
zawarty w dniu 15 lutego 2007 r. do porozumienia z dnia 24 kwietnia 2006 r. pomiędzy Starostą Monieckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Knyszyn
52
426
1 marca 2007 r.
aneks
Porozumienia
1
15 lutego 2007 r.
zawarty w dniu 15 lutego 2007 r. do porozumienia z dnia 24 kwietnia 2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Monieckim a nadleśniczym Nadleśnictwa Rajgród w Tamie
62
528
16 marca 2007 r.
sprawozdanie
Sprawozdania
 
28 lutego 2007 r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Monieckiego w 2006 r.
152
1431
3 lipca 2007 r.
ogłoszenie
Niepełnosprawni
 
21 czerwca 2007 r.
w sprawie kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady d/s Osób Niepełnosprawnych.
2
35
7 stycznia 2008 r.
porozumienie
Drogi, ulice
 
28 grudnia 2007 r.
w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jaświły zarządzania na okres 10 lat dróg powiatowych
14
165
17 stycznia 2008 r.
zarządzenie
Pomoc społeczna
2/08
8 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu monieckiego w 2008 roku
66
603
11 marca 2008 r.
sprawozdanie
Sprawozdania
 
27 lutego 2008 r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
83
774
2 kwietnia 2008 r.
aneks
Porozumienia
 
11 marca 2008 r.
w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jaświły zarządzania na okres 10 lat drogami powiatowymi
99
990
21 kwietnia 2008 r.
aneks
Porozumienia
2
31 marca 2008 r.
do porozumienia z dnia 24.IV.2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Monieckim a Nadleśnictwem Knyszyn w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną
99
991
21 kwietnia 2008 r.
aneks
Porozumienia
2
4 kwietnia 2008 r.
do porozumienia z dnia 24.IV.2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Monieckim a Nadleśnictwem Rajgród w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną
107
1114
8 maja 2008 r.
informacja
Nieruchomości
 
20 marca 2008 r.
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu miasta Knyszyn

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizayjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-04-24

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2010-02-26

Data modyfikacji: 2023-02-17

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2010-02-26