Inne akty prawne publikowane w Dz. Urz. Woj. Podl. od 1999 r.

dodanie informacji z dnia 24.04.2018 r.

Inne dokumenty publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego od 1999 r.

Wykaz zaczerpnięto ze strony https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/actbymonths , gdzie jednocześnie możliwe jest wyszukanie konkretnego aktu i podejrzenie jego treści.

  

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Nr
Pozycja
Data
Rodzaj
Grupa
Nr
z dnia
Przedmiot
13
134
28 kwietnia 2000 r.
aneks
Porozumienia
5
10 marca 1999 r.
w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
13
135
28 kwietnia 2000 r.
aneks
Porozumienia
3
29 marca 1999 r.
w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
15
231
10 maja 1999 r.
porozumienie
Porozumienia
 
8 kwietnia 1999 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu Prawo o ruchu drogowym.
15
232
10 maja 1999 r.
porozumienie
Porozumienia
 
8 kwietnia 1999 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu Prawa budowlanego.
15
233
10 maja 1999 r.
porozumienie
Porozumienia
 
16 kwietnia 1999 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu Prawo o ruchu drogowym.
15
234
10 maja 1999 r.
porozumienie
Porozumienia
 
16 kwietnia 1999 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu Prawo o ruchu drogowym.
15
235
10 maja 1999 r.
porozumienie
Porozumienia
 
16 kwietnia 1999 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu Prawa budowlanego.
23
367
20 lipca 1999 r.
porozumienie
Porozumienia
 
27 kwietnia 1999 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu Prawa o ruchu drogowym.
23
368
20 lipca 1999 r.
porozumienie
Porozumienia
 
24 kwietnia 1999 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu Prawa o ruchu drogowym.
23
369
20 lipca 1999 r.
porozumienie
Porozumienia
 
24 kwietnia 1999 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu Prawa budowlanego.
 
1
13
10 stycznia 2000 r.
porozumienie
Porozumienia
 
17 grudnia 1999 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu Prawo o ruchu drogowym
1
12
10 stycznia 2000 r.
porozumienie
Porozumienia
 
20 grudnia 1999 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu Prawa o ruchu drogowym
1
14
10 stycznia 2000 r.
porozumienie
Porozumienia
 
20 grudnia 1999 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu Prawo o ruchu drogowym
1
15
10 stycznia 2000 r.
porozumienie
Porozumienia
 
20 grudnia 1999 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu Prawa o ruchu drogowym
15
172
26 maja 2000 r.
zarządzenie
Pomoc społeczna
8/2000
17 maja 2000 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach.
31
485
27 grudnia 2000 r.
aneks
Porozumienia
4
6 grudnia 2000 r.
do porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Monieckim a nadleśniczym Nadleśnictwa Rajgród w Tamie zawartego dnia 10 marca 1999 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną...
31
486
27 grudnia 2000 r.
aneks
Porozumienia
4
6 grudnia 2000 r.
do porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Monieckim a nadleśniczym Nadleśnictwa Knyszyn w Mońkach zawartego dnia 29 marca 1999 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną...
4
71
20 lutego 2001 r.
zarządzenie
Pomoc społeczna
4/2001
26 stycznia 2001 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu monieckiego
50
835
18 października 2001 r.
aneks
Porozumienia
5
8 października 2001 r.
w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
50
836
18 października 2001 r.
aneks
Porozumienia
5
8 października 2001 r.
w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa - Nadleśnictwo Rajgród
2
37
24 stycznia 2002 r.
zarządzenie
Pomoc społeczna
1/02
14 stycznia 2002 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu monieckiego
17
469
27 maja 2002 r.
porozumienie
Porozumienia
 
15 kwietnia 2002 r.
w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa pomiędzy Starostą Monieckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rajgród w Tamie
17
474
27 maja 2002 r.
aneks
Porozumienia
6
29 marca 2002 r.
w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa pomiędzy Starostą Monieckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Knyszyn w Mońkach
 
40
974
26 sierpnia 2002 r.
porozumienie
Szkoły
 
28 czerwca 2002 r.
zawarte w dniu 28 czerwca 2002 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Mońkach a Zarządem Miasta Goniądza w sprawie organizacji i prowadzenia szkolnego schroniska młodzieżowego
74
1474
2 grudnia 2002 r.
uchwała
Likwidacja szkoły
XL/169/02
9 sierpnia 2002 r.
w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym "Promyk" w Goniądzu
7
253
9 stycznia 2003 r.
aneks
Porozumienia
 
6 grudnia 2002 r.
w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
7
254
9 stycznia 2003 r.
aneks
Porozumienia
 
6 grudnia 2002 r.
w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
16
432
12 lutego 2003 r.
zarządzenie
Pomoc społeczna
2/03
17 stycznia 2003 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu monieckiego w 2003 roku.
21
543
3 marca 2003 r.
aneks
Porozumienia
 
10 lutego 2003 r.
nadzór nad gospodarką leśną
21
544
3 marca 2003 r.
aneks
Porozumienia
 
10 lutego 2003 r.
nadzór nad gospodarką leśną
49
1042
23 maja 2003 r.
ogłoszenie
Niepełnosprawni
 
 
w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych
131
2658
17 grudnia 2003 r.
aneks
Porozumienia
3
4 grudnia 2003 r.
w sprawie do porozumienia zawartego w dniu 15 kwietnia 2002 r. pomiędzy Starostą Monieckim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rajgród w Tamie w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną
131
2659
17 grudnia 2003 r.
aneks
Porozumienia
9
4 grudnia 2003 r.
w sprawie do porozumienia zawartego w dniu 29 marca 1999 r. pomiędzy Starostą Monieckim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Knyszyn w Mońkach w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną
12
269
2 lutego 2004 r.
aneks
Porozumienia
10
15 stycznia 2004 r.
w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa pomiędzy Starostą Monieckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Knyszyn
12
268
2 lutego 2004 r.
aneks
Porozumienia
4
15 stycznia 2004 r.
w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa pomiędzy Starostą Monieckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rajgród w Tamie.
17
351
16 lutego 2004 r.
zarządzenie
Pomoc społeczna
6/2004
28 stycznia 2004 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu monieckiego w 2004 roku.
17
355
16 lutego 2004 r.
sprawozdanie
Sprawozdania
 
17 lutego 2004 r.
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Mońkach z działań podjętych w 2003 r.
100
1464
12 lipca 2004 r.
porozumienie
Porozumienia
 
22 czerwca 2004 r.
w sprawie organizacji i prowadzenia szkolnego schroniska młodzieżowego w Szkole Podstawowej w Goniądzu oraz w Szkole Podstawowej w Osowcu w miesiącach lipcu i sierpniu 2004 r.
169
2247
15 listopada 2004 r.
aneks
Porozumienia
11
3 listopada 2004 r.
Aneks do porozumienia zawartego w dniu 29 marca 1999 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
31
479
5 lutego 2005 r.
aneks
Porozumienia
12
12 stycznia 2005 r.
w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa - Nadleśnictwo Knyszyn
31
480
5 lutego 2005 r.
aneks
Porozumienia
5
12 stycznia 2005 r.
w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa - Nadleśnictwo Rajgród
38
562
15 lutego 2005 r.
zarządzenie
Pomoc społeczna
8/05
2 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu monieckiego w 2005 roku.
46
640
25 lutego 2005 r.
sprawozdanie
Sprawozdania
 
11 lutego 2005 r.
sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2004 r.
156
1813
28 czerwca 2005 r.
porozumienie
Drogi, ulice
 
10 czerwca 2005 r.
w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jaświły zarządzania na okres 10 lat części działki oznaczonej nr geod. 190 o pow. 0,3748ha, położonej na terenie wsi Dolistowo Stare
162
1858
4 lipca 2005 r.
porozumienie
Porozumienia
 
16 czerwca 2005 r.
w sprawie przekazania przez powiat moniecki do prowadzenia Gminie Goniądz szkolnego schroniska młodzieżowego przy SP w Goniądzu ...
162
1859
4 lipca 2005 r.
porozumienie
Porozumienia
 
16 czerwca 2005 r.
w sprawie zakładania i prowadzenia przez Gminę Goniądz publicznych placówek oświatowo-wychowawczych ...
126
1215
10 maja 2006 r.
porozumienie
Porozumienia
 
24 kwietnia 2006 r.
w sprawie powierzenia pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa Nadleśniczym Nadleśnictwa Rajgród w Tamie
193
1870
27 lipca 2006 r.
porozumienie
Przyroda
 
10 lipca 2006 r.
w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębie działania stron.
6
68
10 stycznia 2007 r.
informacja
inne
 
5 stycznia 2007 r.
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie m. Mońki
52
421
1 marca 2007 r.
zarządzenie
Pomoc społeczna
10/07
20 lutego 2007 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu monieckiego w 2007 roku.
52
425
1 marca 2007 r.
aneks
Porozumienia
 
15 lutego 2007 r.
zawarty w dniu 15 lutego 2007 r. do porozumienia z dnia 24 kwietnia 2006 r. pomiędzy Starostą Monieckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Knyszyn
52
426
1 marca 2007 r.
aneks
Porozumienia
1
15 lutego 2007 r.
zawarty w dniu 15 lutego 2007 r. do porozumienia z dnia 24 kwietnia 2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Monieckim a nadleśniczym Nadleśnictwa Rajgród w Tamie
62
528
16 marca 2007 r.
sprawozdanie
Sprawozdania
 
28 lutego 2007 r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Monieckiego w 2006 r.
152
1431
3 lipca 2007 r.
ogłoszenie
Niepełnosprawni
 
21 czerwca 2007 r.
w sprawie kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady d/s Osób Niepełnosprawnych.
2
35
7 stycznia 2008 r.
porozumienie
Drogi, ulice
 
28 grudnia 2007 r.
w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jaświły zarządzania na okres 10 lat dróg powiatowych
14
165
17 stycznia 2008 r.
zarządzenie
Pomoc społeczna
2/08
8 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu monieckiego w 2008 roku
66
603
11 marca 2008 r.
sprawozdanie
Sprawozdania
 
27 lutego 2008 r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
83
774
2 kwietnia 2008 r.
aneks
Porozumienia
 
11 marca 2008 r.
w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jaświły zarządzania na okres 10 lat drogami powiatowymi
99
990
21 kwietnia 2008 r.
aneks
Porozumienia
2
31 marca 2008 r.
do porozumienia z dnia 24.IV.2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Monieckim a Nadleśnictwem Knyszyn w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną
99
991
21 kwietnia 2008 r.
aneks
Porozumienia
2
4 kwietnia 2008 r.
do porozumienia z dnia 24.IV.2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Monieckim a Nadleśnictwem Rajgród w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną
107
1114
8 maja 2008 r.
informacja
Nieruchomości
 
20 marca 2008 r.
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu miasta Knyszyn
15
146
15 stycznia 2009 r.
informacja
Nieruchomości
 
5 listopada 2008 r.
informacja Starosty Monieckiego z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: miasta Goniądz, Jaświły i Jasionówka
Jednolity identyfikator aktu:
 
16
171
16 stycznia 2009 r.
zarządzenie
Pomoc społeczna
2/09
9 stycznia 2009 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu monieckiego w 2009 roku.
 
44
431
9 lutego 2009 r.
aneks
Porozumienia
3
5 stycznia 2009 r.
w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
 
44
432
9 lutego 2009 r.
aneks
Porozumienia
3
9 stycznia 2009 r.
w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Nadleśnictwa Rajgród
Jednolity identyfikator aktu:
61
605
25 lutego 2009 r.
sprawozdanie
Sprawozdania
 
17 lutego 2009 r.
sprawozdanie Rady Powiatu Monieckiego z dnia 31 grudnia 2008r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu monieckiego w 2008 r.
Jednolity identyfikator aktu:
 
84
852
1 kwietnia 2009 r.
porozumienie
Pomoc społeczna
 
18 marca 2009 r.
w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Mońki publicznej placówki oświatowo-wychowawczej w postaci szkolnego schroniska młodzieżowego, której prowadzenia należy do zadań własnych powiatu
Jednolity identyfikator aktu:
 
200
2208
13 października 2009 r.
porozumienie
Drogi, ulice
 
29 września 2009 r.
porozumienie Starosty Monieckiego z dnia 29 września 2009r. w sprawie rozwiązania porozumienia dotyczącego przekazania Wójtowi Gminy Jaświły zarządzania na okres 10 lat drogami powiatowymi
- jednolity identyfikator aktu
25
475
17.02.2010 r.
zarządzenie
Pomoc   społeczna
3/2010
12.05.2010 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu monieckiego w 2010 roku
- jednolity identyfikator aktu
27
508
19.02.2010 r.
sprawozdanie
 
 
 
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu monieckiego w 2009 r.
- jednolity identyfikator aktu
 
53
909
23.03.2010 r.
aneks
porozumienia
4
25.02.2010 r.
do porozumienia z dnia 24 kwietnia 2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Monieckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Knyszyn w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
 
- jednolity identyfikator aktu
 
53
910
23.03.2010 r.
aneks
porozumienia
4
25.02.2010 r.
do porozumienia z dnia 24 kwietnia 2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Monieckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rajgród w Tamie w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
- jednolity identyfikator aktu
22
321
25.01.2011 r.
zarządzenie
Pomoc   społeczna
1/2011
5.01.2011 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu monieckiego w 2011 roku
- jednolity identyfikator aktu
199
2419
28.07.2011 r.
aneks
porozumienia
1
11.02.2011 r.
do porozumienia z dnia 10 lipca 2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Monieckim a Dyrektorem Biebrzańskiego Parku Narodowego w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
- jednolity identyfikator aktu
199
2420
28.07.2011 r.
aneks
porozumienia
5
11.02.2011 r.
do porozumienia z dnia 24 kwietnia 2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Monieckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Knyszyn w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
- jednolity identyfikator aktu
199
2421
28.07.2011 r.
aneks
porozumienia
5
11.02.2011 r.
do porozumienia z dnia 24 kwietnia 2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Monieckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rajgród w Tamie w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
199
2419
28.07.2011 r.
aneks
Porozumienia
6
17.05.2011 r.
do porozumienia z dnia 24 kwietnia 2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Monieckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rajgród w Tamie w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
- jednolity identyfikator aktu
201
2444
3.08.2011 r.
ogłoszenia
niepełnosprawni
1/2011
24.06.2011 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych
- jednolity identyfikator aktu
315
4192
29.12.2011 r.
informacja
ewidnecja gruntów i budynków
1
20.12.2011 r.
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Brzozówka Folwarczna, Czarnystok, Dobrzyniówka, Górnystok, Jasionóweczka, Kalinówka Królewska, Kamionka, Kąty, Koziniec, Krasne Folwarczne, Krasne Małe, Krasne Stare, Łękobudy i Słomianka gm. Jasionówka.
 
215
17.01.2012 r.
zarządzenie
Pomoc   społeczna
1/2012
16.01.2012 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu monieckiego w 2012 roku
518
02.02.2012 r.
sprawozdanie
1/2012
27.01.2012 r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu monieckiego w 2011 r.

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/47/akt.pdf

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=47&book=0

  47 3.01.2013 r. informacja
ewidnecja gruntów i budynków
  3.01.2013 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Boguszewo, Czekołdy, Dudki, Dudki Kolonia, Dziękonie, Konopczyn, Kropiwnica, Krzeczkowo, Kuczyn, Lewonie, Magnusze, Moniuszeczki, Potoczyzna, Sikory, Waśki i Zalesie gm. Mońki

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=48&book=0

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/48/akt.pdf

  48 3.01.2013 r. informacja
ewidnecja gruntów i budynków
  3.01.2013 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Chobotki, Grądy Poniklica Wodziłówka, Kalinówka Kościelna, Knyszyn Zamek, Nowiny Kasjerskie, Nowiny Zdroje, Ogrodniki, Wojtówce i Zofiówka gm. Knyszyn

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=18574

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/706/akt.pdf
  706 24.01.2013 r. zarządzenie
Pomoc   społeczna
2/2013 11.01.2013 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu monieckiego w 2013 roku

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1103&book=0

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/1103/akt.pdf
  1103 14.02.2013 r. sprawozdanie      
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu monieckiego w 2012 r.

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=19125

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/1255/akt.pdf
  1255 22.02.2013 r. Aneks porozumienia 7 23.01.2013 r.

do porozumienia z dnia 24 kwietnia 2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Monieckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Knyszyn w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=19126

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/1256/akt.pdf
  1256 22.02.2013 r. aneks porozumienia 7 23.01.2013 r. do porozumienia z dnia 24 kwietnia 2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Monieckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rajgród w Tamie w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2013/3225/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/3225/akt.pdf

3225 16.08.2013 r. sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu 109/223/13 25.03.2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2014/329/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2014/329/akt.pdf

329 24.01.2014 r. zarządzenie pomoc społeczna 2/2014 20.01.2014 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Monieckiego w 2014 roku

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2014/2029/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2014/2029/akt.pdf

2029 23.05.2014 r. sprawozdanie z wykonania budżetu 155/318/14 31.03.2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2015/301/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2015/301/akt.pdf

301 28.01.2015 r. sprawozdanie 23.01.2015 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu monieckiego w 2014 roku

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2015/2106/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2015/2106/akt.pdf

2106 24.06.2015 r. sprawozdanie z wykonania budżetu 13/23/15 27.03.2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2015/2701/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2015/2701/akt.pdf

2701 26.08.2015 r. ogłoszenie 24.08.2015 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Monieckiego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2016/950/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2016/950/akt.pdf

950 18.02.2016 r. zarządzenie pomoc społeczna 5/2016 18.02.2016 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Monieckiego w 2016 r.

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3347/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2016/3347/akt.pdf

3347 23.08.2016 r. sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu 59/105/16 21.03.2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3117/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2016/3117/akt.pdf

3117 22.07.2016 r. porozumienie 18.04.2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań przez Miasto Białystok w zakresie przeprowadzania szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka powierzonych przez Powiat Moniecki zawarte dnia 18.04.2016 r.

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2017/644/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2017/644/akt.pdf

644 14.02.2017 r. sprawozdanie 17.01.2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu monieckiego w 2016 roku

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2017/376/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2017/376/akt.pdf

376 25.01.2017 r. zarządzenie pomoc społeczna 4/2017 24.01.2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Monieckiego w 2017 r.

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2017/3289/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2017/3289/akt.pdf

3289 1.09.2017 r. sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu 109/201/17 22.03.2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2018/216/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/216/akt.pdf

216 9.01.2018 r. sprawozdanie
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu monieckiego w 2017 roku

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2018/614/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/614/akt.pdf

614 29.01.2018 r. zarządzenie pomoc społeczna 4/2018 26.01.2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Monieckiego w 2018 r.

 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2018/2002/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/2002/akt.pdf

2002 25.04.2018 r. informacja ewidencja gruntów i budynków 24.04.2018 r.
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach: 17-Milewskie w gminie Jasionówka; 2-Czechowizna, 4-Guzy, 5-Jaskra w gminie Knyszyn; 4-Długołęka, 8-Krypno Wielkie, 9-Kulesze Chobotki, 10-Morusy, 11-Peńskie, 12-Rekle, 13-Ruda, 14-Zastocze w gminie Krypno

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2019/205/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/205/akt.pdf

205 7.01.2019 sprawozdanie
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu monieckiego w 2018 roku

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2019/1132/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/1132/akt.pdf

1132 19.02.2019 zarządzenie pomoc społeczna 7/2019 18.02.2019 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Monieckiego w 2019 r.

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/217/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2020/217/akt.pdf

217 08.01.2020 informacja ewidencja grudntów i budynków 30.12.2019 r.
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach: Kramkówka Duża i Kramkówka Mała w gminie Goniądz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizayjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-04-24

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2010-02-26

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2020-12-30

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2010-02-26